Öğrencilerimize Kazandırdıklarımız

Kendini İfade Eder

Akranları ve yetişkinlerle etkileşim kurarak, duygularını, isteklerini ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenir, iletişim becerilerini geliştirir.

Özgüven Kazanır

Kendini tanımaya, duygu, düşünce ve yeteneklerinin farkına varmaya, gelişime açık yönlerini kendisi ile barışık halde geliştirme çabası içinde olmaya yönelik çalışmalarla özgüven kazanır.

Öz Bakım ve Özdenetim Geliştirir

Kendi başına giyinip soyunma, uyku düzeni, yeme alışkanlığı ve sağlıklı beslenme, oto-kontrol ve duygularını uygun yollarla aktarmaya yönelik çalışmalarla öz bakım ve özdenetim becerileri kazanır.

Sosyal İletişim Becerisi Kazanır

Olumlu arkadaşlık ilişkileri edinme, oyun kurma ve oyuna liderlik etme, paylaşma, yardımlaşma, gurupla hareket etme, kazanma ve kaybetme durumları ile baş etme becerileri kazanır.

Sorun Çözme Yetisi Kazanır

Karşılaştığı problemlere uygun çözümler üretmeyi, ihtiyaç duyduğunda destek olmayı ve kaynaklardan faydalanmayı öğrenir.

Paylaşmayı ve Dayanışmayı Öğrenir

İşbirlikçi öğrenme faaliyetleri ve takım çalışmalarında işbirliği bilinci kazanır, takım olmanın önemini fark eder.

Düşünme ve Dil Becerilerini Geliştirir

Olaylar ve ilişkilerdeki neden sonuç bağını kurma, sözel ve matematiksel kavramlarla düşünme, dikkat ve odaklanma gibi zihin ve dil becerilerinde gelişim sağlar. 

İlkokul Sürecine ve Okuma Yazmaya Hazırlanır

Küçük ve büyük motor becerilerinin gelişiminde ilerleme sağlayarak ilkokulda karşılaşacağı akademik süreçte ihtiyaç duyacağı alt yapıyı edinir.