Rutin Etkinliklerimiz

Serbest Zaman Etkinlikleri

Öğrenme istasyonlarındaki aktiviteler, çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat verir. Aktivite ve deneyimlerden oluşan küçük gruplar şeklinde yapılan öğrenme istasyonu çalışmaları çocukların ihtiyaçlarına göre oluşturulur. İnce Motor Beceri İstasyonu (oyun hamuru, serbest resim, lego, blok vb.), Dramatik Oyun İstasyonu (evcilik vb.), Eğitsel Oyun (domino, puzzle gibi).

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe etkinliği, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Etkinlik kapsamı içinde; tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır.

Fen Etkinlikleri

Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini tanıdıkları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları, “Deney, Gezi-Gözlem, Mutfak Etkinlikleri” gibi başlıkları kapsayan bilimsel aktivitelerdir. Çocuklar için özel olarak tasarladığımız Fen Laboratuvarında bilimsel çalışmaların temelleri atılır.

Matematik Etkinlikleri

Matematikle oynayıp, matematiği sevdikleri, sınıflandırma, sıralama, eşleştirme, örüntü, nesnelerle toplama-çıkarma gibi çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.


    • Akıl Oyunları: Akıl oyunları derslerinde öğrenciler düşünme becerilerini geliştirir; üretkenlik, görsel algı ve farkındalık kazanırlar. Bu yaş için tasarlanmış özel materyallerin bulunduğu akıl oyunları dersliğinde oynadıkları zeka oyunları ile öğrenciler her adımda daha güç bir problemi çözmeye çalışırken; basit geometri ve matematik kavramlarını öğrenirler, grupla oynadıkları oyunlar sayesinde sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirirler.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Çocukların ilkokula hazırlanmasını hedefleyen etkinliklerdir. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve hafıza çalışmaları, temel kavram çalışmaları, kalem tutma ve el becerisi çalışmaları, okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları, bu başlık altında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir.

Sanat Etkinlikleri

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat çalışmaları sırasında çocuklar, çeşitli malzemeleri kullanarak hayal ettikleri şeylerin tasarımını yapar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, özgün ürün oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Oyun Etkinlikleri

Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları etkinliklerdir. Oyun çocuğun işidir.  Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyunlar (yapılandırılmamış oyunlar, yarı yapılandırılmış oyunlar, bahçe oyunları, masa oyunları vb.) oynama fırsatları sunulur.