Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce

Özel Sanko Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.

Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

Masalların ve hikayelerin çocukların dünyasında çok önemli bir yer teşkil ettiği bilinen bir gerçektir. Masallar ve hikayeler çocuklara öğretilmek istenen her şeyi dolaylı yoldan ifade etmenin en güzel yoludur. Bunun yanında hikayeler çocukların almaya ve ifade etmeye yönelik becerilerini geliştirmelerinde önemli rol oynamaktadır.

Bu noktadan hareketle, İngilizce öğretiminde başlangıç noktamız olan anasınıflarımızda 6 saatlik Dinleme ve Konuşma merkezli ana dersler dışında 4 saatlik de masallarla belirtilen Dil Edindirme Programı uygulanmaktadır.

Dersler; şarkılar, aktiviteler, oyunlar, görsel, işitsel ve dokunsal materyallerin kullanıldığı etkinliklerle sunulur. Derslerde müzik ve ritim kullanılarak çağrışım yoluyla hatırlama tekniği kullanılır. Öğrendikleri yeni kelimeleri beden diliyle ifade etmelerine uygun ortamlar sağlanır.

Uygulamaların içinde, kullanılan masallarla değerler eğitimi de verilmekte ve yaş aralıklarına uygun karakter analizi gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

Sınıf dışında da sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Amacımız sınıfta öğrenilen kavramlar ve dilin, farklı bir ortam ve durumlarda kullanılmasını sağlamaktır. (yönergelerle parkuru tamamlamak, hafıza oyunları, ilişkilendirme uygulamaları, vb.)

Kültür Günleri

Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

Kültür Günleri Aktiviteleri:
- Şiir Dinletileri
- Hikaye Anlatımı
- İstasyon Çalışmaları
- Bahçe Oyunları 
- Kulüp Sunumları
- Tiyatro Gösterisi
- Koro 
- Kostüm Festivali

İkinci Yabancı Dil Almanca/İspanyolca

ALMANCA

Almanca derslerimiz Anasınıfında haftada bir ders saati uygulanmaktadır.
Dil bilmenin dili “bilmek” değil, “doğru kullanabilmek” olduğu felsefesinden yola çıkarak, yabancı dili öğrencilere bir kurallar bütünü olarak değil, anadilde olduğu gibi doğal bir süreç içerisinde, eğlenerek, keşfederek ve uygulayarak edindirmek hedeflenmektedir.

Derslerimizde “her öğrenci farklı öğrenir” düşüncesi doğrultusunda farklı öğrenme yöntemleri ve birçok görsel ve işitsel materyal yardımları ile öğrenilen bilginin kalıcılığına yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar ile Anasınıfında öğrencilerimiz günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeleri ve ifade kalıplarını öğrenir, anlar ve kullanır.
Öğrencilerimiz Anasınıfından mezun olurken, ilkokul için gerekli olan temel bilgileri edinmiş olurlar.

İSPANYOLCA

21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve A.B.D’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okulları’nda 2014’ten bu yana ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

Anasınıfında İspanyolca dersi hazırlık gruplarına haftada 1 saat seçmeli ikinci yabancı dil olarak verilmektedir. Öncelikli amaç öğrencilere İspanyolcayı tanıtmak ve sevdirmektir.

Öğrencilere İspanyolca dersinde arkadaşlarıyla kısa tanışma diyaloglar kurabilecekleri basit cümle kalıpları ve günlük hayatta kullanabilecekleri sebze ve meyve isimleri, renkler ve sayılar gibi konular öğretilmektedir. Ders eğlenceli oyunlar, şarkılar, renkli boyamalar ve görsel videolar ile işlenmektedir.

Kültür Günleri

Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

Kültür Günleri Aktiviteleri:
- Şiir Dinletileri
- Hikaye Anlatımı
- İstasyon Çalışmaları
- Bahçe Oyunları
- Kulüp Sunumları
- Tiyatro Gösterisi
- Koro
- Kostüm Festivali