Yeteneğe Yönelik Etkinliklerimiz

Öğrencilerin farklı yetenek dallarına ilgi duymalarını ve deneyimlemelerini sağlamak amacıyla hazırlanan özel dersliklerde, kendi ilgi-yeteneklerini keşfetme ve ilk sanat-spor deneyimlerini edinme fırsatları sunulur. Bu derslere giren öğretmenler tarafından öğrencilerin yetenekli olduğu alanlar gözlemlenir ve 1. Sınıftan itibaren öğrenciler yetenekleri doğrultusunda spor-sanat çalışmalarına yönlendirilir.

Yüzme

Yüzme öğrencinin fiziksel gelişiminin sağlam temellere oturmasını sağlayan çok önemli bir etkinliktir. Anasınıflarında öğrencilerimizin eğlenceli ve mutlu olabilecekleri bir ortamda gerçekleşen yüzme dersleri ile 1. sınıfa giden öğrenciler suyu ve su altını tanıyan, suda özgüven kazanmış, yüzmenin ayrıntılarını öğrenmeye hazır hale gelirler.

Beden Eğitimi

Okulumuzda; beden eğitimi derslerinde, küçük ve büyük kas gruplarını geliştirmeye yönelik çalışmaları içeren koordinasyon temelli öğretim programı uygulanmaktadır. Kendine güven duyma, grupla uyum içinde hareket edebilme, jimnastik ve top alıştırmaları ile öğrencilere ilgili temel beceriler kazandırılır.

Görsel Sanatlar

Hayal gücünü ve küçük kasları geliştiren sanat etkinliklerinde öğrenciler pastel boya, suluboya ile resim, tebeşir, tükenmez ve kurşun kalemle çizim, fırçayla, parmaklarla ya da ayaklarla boyama, kil, çamur, seramik vb. her türlü araç ve gereci kullanarak gözlemlerini görsel anlatım diline dönüştürme fırsatları bulurlar.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama etkinlikleri, çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol yapma, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur. Drama etkinliği, öğrencilerimizin sözel-dilsel, bedensel-kinestetik, kişiler arası ve içsel zekalarının gelişimine imkan verir, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Dans

Dans eğitmenimiz rehberliğinde gerçekleştirilen dans etkinlikleri, öğrencinin bedensel-kinestetik, müzikal ve ritmik zekalarını geliştirir. Dengede durma becerisini kazandırarak, fiziksel hareketleri öğrenmelerinde kolaylık sağlar. Psikomotor gelişimi, sosyalleşmeyi ve özgüveni desteklemek amaçlı yapılan keyifli bir etkinliktir.

Satranç

Zekayı ve karar verme yeteneğini geliştiren, öğrencilere mantıklı düşünmeyi, tahmin etme becerisini kazandıran satranç oyununu sevdirmek en önemli amaçlarımızdan biridir. Özel tasarım satranç dersliğinde, bilgisayar oyunları ve etkinlikleri ile öğrenciler satranç öğrenir.

Orff ve Müzik

Müzik eğitimi dersinin amacı, çocuklara veya bireylere müziği sevdirmek, onların yaratıcıklarını geliştirmek, müziğe olan yeteneklerinin gelişimine olanak sağlamaktır. Özellikle küçük yaştaki çocukların ilgilerini çekebilmek için müzikleri oyunlaştırarak vermek, çeşitli müzik aletlerini kullanmalarına olanak sağlamak gerekir. Bu nedenle kurumumuzda müzik eğitimleri “Orff” eğitimini temel alarak düzenlenmiştir.