Danışma Kurulumuz

 Jülide KONUKOĞLU

Danışma Kurulu Başkanı
Zeynep KONUKOĞLU Danışma Kurulu Üyesi
 Ferhan SAĞIM Danışma Kurulu Üyesi
 Av. Murat GÜNERİ Danışma Kurulu Üyesi