Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AMAÇLAR
Bireylere, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı öğreterek; vatanını ve milletini seven güzel ahlaklı öğrenciler yetiştirmektir.

KAZANIMLAR
• Dinlerin evrensel öğütlerini kavratmak
• İman esaslarını kavratmak
• İbadetin ne olduğunu ve dinimizde nelerin ibadet sayıldığını kavratmak
• Ahlaklı bireyler yetiştirip dinimize göre ahlak ilkelerinin neler olduğunu kavratmak
• Peygamberini tanımayı, sevmeyi öğretip; peygamberin hayatını kendi hayatına tatbik etmeyi anlaşılır kılmak
• Vatan sevgisini ve millet olma bilincini aşılamak
• Dinin doğru anlaşılmasını sağlayıp, batıl inanç ve hurafelerden uzak durmayı öğretmek
• Dinin akla önem verdiğini ve bilimi desteklediğini kavratmak

ETKİNLİKLER
• Dinin emri olan namazın doğru kılınmasını sağlamak
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)