Genetik

AMAÇLAR
Bilimsel bulguların insanlık yararına uygulanabilmesi, toplumların kendi bilim insanlarını ortaya çıkarmasıyla gerçekleşir. Bu sebeple okulumuzda moleküler biyoloji ve genetik dersinin amacı, gençleri küresel düzeyde araştırmalar yapan bilim insanları olarak yetiştirmektir.

Genetik ile ilgili tüm çalışmalar, canlıların dünyasını öğrenip araştırırken laboratuvarda uygulayarak, kısacası yaparak ve görerek daha kalıcı öğrenme sağlarlar. Okul olarak bu düşünceyle yola çıkarak Türkiye’nin ortaöğretim düzeyinde en donanımlı genetik laboratuvarını hazırladık.
Hazırlanan bu laboratuvar ve çalışmalarımızda, öğrencilerimiz canlılar ile ilgili yapılabilecek, gözlenebilecek basitten daha karmaşığa kadar alternatifli olmak üzere farklı ülkelerde, okullarda yapılan deneyleri; eğlenerek, fark ederek yapma fırsatı bulurlar.

KAZANIMLAR
Genetik dersi alanında uzman akademik bir kadro ve üst düzey laboratuvar araç gereçleriyle yapılmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin sürekli aktif rol aldığı derslerde sadece müfredat konularına bağlı kalmayıp kanserin moleküler biyolojisi, bağışıklık sistemi, ilaç araştırma, kalıtsal hastalıklar, üreme ve gelişim biyolojisi, epigenetik gibi konularda da birçok araştırma ve projeler öğrenciler ve öğretmenlerimiz tarafından yürütülür.

Genetik dersinde, adli tıp konularına da yer verilir; ayakkabı izinden, parmak izinden, saç analizinden, toprak analizinden suçlunun tespit edilmesi çeşitli senaryolarla öğrencilere yaptırılır.

Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi genetik dersi laboratuvarında dünya çapında kullanılan cihazlarla çalışılır. PCR, yatay ve dikey elektroforez seti, spektrofotometreler, Westen blood seti, santrifüjler gibi sadece özel laboratuvarlarda bulunan cihazlarla öğrencilerimiz deneyler yaparlar ve cihazlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

ETKİNLİKLER
1. DNA ya giriş; Her genetik bilimi deneyinin başlangıç noktası DNA’nın izolasyonudur. Bu yüzden öğrencilerimizin bu temel tekniği anlaması çok büyük önem arz eder. Aynı zamanda DNA’yı ilk kez görmek inanılmaz bir deneyimdir! Öğrencilerimiz meyve, sebzelerden ve kendilerinden DNA izole ederken, zihinlerindeki DNA ile ilgili sisleri dağılacak bir deneyim yaşarlar.

2. DNA izolasyonu sadece bir başlangıç; bu deneyim öğrencilerimizin, biyoloji dersinde zorlandıkları DNA yapısını, genetik kodun nasıl oluştuğunu ve sonrasında da transkripsiyon ve translasyonu anlamasını kolaylaştırır.

3. DNA elektroforezini kolaylaştırdık; DNA elektroforezini sınıfta uygulama açısından kolay, eğlenceli ve güvenli bir yöntem haline getirdik. Elektroforez; DNA parmak izi, babalık testi, genetik testler ve genetik mühendisliği alanlarında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Örneğin Dolly’nin ilk klon hayvan olduğunun doğrulanması bu yöntemle yapılmıştır. Okulumuzda öğrencilerimize farklı senaryo ve içeriklerle bu yöntemi kullanarak bir çok uygulama yaptırılır.

4. Genetik laboratuvarında tıp, biyoteknoloji ve biyoloji dalları lisans eğitimine ön hazırlık yapılır; Tıp ve diğer dallarında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerimize lisans öncesi gerekli alt yapıyı kazandırmak için, hazırladığımız uygulamalarla öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra üniversiteye gerekli eğitimleri almış olarak giderler.

5. Adli tıp bilimi; Suç işlendikten sonra geride bırakılan kanıtlar ile potansiyel suçlu tespit edilir. Okulumuzda birbirinden farklı senaryolarla kurgulanmış adli vaka örnekleri, öğrencilerimizin farklı deneylerle uygulayarak sonuçlandırdığı eğlenceli ve öğretici, hayal dünyalarını geliştiren çok ilginç deneyimler kazandıkları çalışmalarla inceletilir.

SONUÇ OLARAK GAZİANTEP ÖZEL SANKO OKULLARI GENETİK LABORATUVARINDA

Fen dersleri ile örtüşen öğrenmeyi ve öğretmeyi zevkli hale getiren, öğrencilerde bilim kültürü oluşturarak bilimi yaşam tarzı haline getirebilen bir nesil yetiştirmeyi hedefleriz.

Öğrencilerimiz, keşfetmenin mutluluğunu ve deney yapmanın heyecanını yaşarken Gaziantep Özel Sanko Okulları olarak bizde geleceğin bilim insanlarına ön ayak olmanın haklı gururunu yaşarız.

Erken yaştan itibaren araştırmaya, keşfetmeye olan merakı desteklenen her öğrencimiz, sorgulayan, bilgiye en doğru yoldan ulaşmaya çalışan; ezberleyerek öğrenmek yerine, bilgiyi yaşayarak öğrenen bireyler olacaktır.
Ülkemizin bu bakış açısıyla yetişmiş bireylere ihtiyacı olduğunu düşünerek Gaziantep Özel Sanko Okulları olarak genetik laboratuvarımızda öğrencilerimize uluslararası eğitim olanakları sunuyoruz.