Türk Dili ve Edebiyatı

AMAÇLAR

Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla sürdürülen derslerimizde disiplinler arası çalışmalara önem verilir. Akademik anlamda donanımlı, okuyan ve entelektüel birikimini artıran, özgüveni yüksek, topluluk karşısında kendini ifade edebilen, Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen bireyleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR
Öğrencilerimizin;
• Türkçeyi doğru ve düzgün biçimde kullanabilmelerini,
• Okumayı sevmelerini, okuduklarını yorumlayarak değerlendirmelerini,
• Duygu ve düşüncelerini yaratıcı ve etkili şekilde yazabilmelerini,
• Topluluk karşısında konuşarak özgüvenlerini artırmalarını,
• Olaylar karşısında saygı ve sevgi çerçevesinde eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini,
• Ulusal ve evrensel değerlerin, milli bilincin farkında olmalarını,
• Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmalarını,
• Entelektüel birikim açısından donanımlı olmalarını,
• Türk edebiyatının geniş yelpazesinden birikim kazanarak ve dil bilgisi konularını özümseyerek akademik anlamda başarılı olmalarını,
sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
“Bütün insan” yaratma yolunda belirlediğimiz hedeflerimize ulaşabilmek için akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızı şöyle sıralayabiliriz:
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Topluluk karşısında konuşabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla sabah töreninde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen konuşmalar,
• Öğrencilerimizin, belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen törenlerde program sunucuları olarak veya farklı aktivitelerde görev almalarını sağlamak,
• Türk ve Batı edebiyatlarından seçilen iki romanın okutulması,
• Yerel ve ulusal platformda düzenlenen şiir, kompozisyon, öykü vb. türlerle ilgili yarışmalara katılım,
• Her dönemde birer olmak üzere öğrencilerimiz tarafından çıkarılan “SESİMİZ” adlı okul gazetesi,
• “Kültür ve Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen “Şiir Dinletisi”,
• “Argüman Fabrikası” tarafından düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen “Münazara Kampı”,
• Sosyal etkinlik kulübü

KULÜPLER
“Münazara Kulübü” çalışmalarımız; öğrencilerimizin toplumsal ve güncel konuları farklı bakış açıları ile yorumlayabilen, topluluk karşısında konuşabilen ve eleştirel bakış açısını yakalayabilen bireyler olması amacıyla aktif şekilde sürdürülmektedir.
Her dönem birer olmak üzere yılda iki kez “münazara eğitimi” alan öğrencilerimiz, her yıl düzenlenen “Münazara Kampı” ile eğitimlerini pekiştirmektedir. Münazara Kulübümüz “Türkiye Münazara Şampiyonası”nda birçok başarıya imza atmıştır.