SANKO OKULLARINDA BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SANKO Okulları SANKO Model United Nations (SANKO Model Birleşmiş Milletler) “SANMUN’18”i düzenleyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirdi.

SANKO Okulları Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu’nun önderliğinde ve lise öğrencileri Gülfem Adıyaman, Burak Barlas, Murat Altındağ, Etka Vermez, Umut Serindağ’ın organizasyon başkanları olarak görev yaptığı konferansta çok sayıda lise öğrencisi de organizasyonun eksiksiz gerçekleşmesini sağlamak için organizasyon takımında yer aldılar.

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Elâzığ, Mersin, İskenderun ve Kayseri’den 25 okulun 150 öğrenci, SANKO Liselerinden ise 100 öğrencinin delege olarak katıldığı konferans, SANKO Okullarında düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan SANKO Liseleri Müdürü Uğur Topuz, “Diksiyon, hitabet, tartışma teknikleri, temel mantık yürütme yöntemleri, sorun çözme, uzlaşma, ikna yöntemleri, empati, etik ve düzeyli tartışma, ana dil yetkinliğinde temellenen İngilizcenin düzgün kullanımı gibi kazanımlarla, öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlayan, entelektüel öğrenci etkinliği niteliği taşıyan SANMUN’a katılımlarından dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu ise konuşmasında; organizasyonun iyi bir dünya vatandaşı ve geleceğin barış elçileri olabilmeleri için gerekli tüm bilgi, beceri ve değerleri kapsadığını vurguladı.

SANKO Okulları MUN Kulübünün ilk üyelerinden olan Simgül Büyükbeşe ve Burcu Erkılıç’ın MUN sürecini ve kazanımlarını paylaştığı konuşmalarının ardından komite çalışmaları sürecine geçildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde “Orta Doğu’nun Güncel Durumu”; Tarih Konseyinde “Güller Savaşı”; Gelecek Teknolojileri Zirvesi Komitesinde “Yapay Zekanın Avantajları, Dezavantajları ve Tehlikeleri”; Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde “Uluslararası Güvenlik Rejimindeki Sorunlar”; Sosyal, İnsani ve Kültür Komitesinde “İnsan Hakları, Küresel Okuryazarlık, Kadın Hakları, Irkçılığın Ortadan Kaldırılması ve Ayrımcılık”; Ekonomik ve Mali Komitede ise “Kalkınma için Operasyonel Faaliyetler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri” konuları tartışıldı ve bu konulara yönelik çözüm önerileri sunuldu.
Çeşitli dünya sorunlarına çözüm önerilerinin sunulduğu konferansın sonunda delegeler ödüllerini komite başkanlarından aldılar.