DANIŞMA KURULU BAŞKANIMIZ JÜLİDE KONUKOĞLU’NUN OKULUMUZ İLE İLGİLİ GÜNEŞ GAZETESİ’NDE YAYINLANAN RÖPORTAJI…

EN ÖNEMLİ YATIRIM EĞİTİMDİR
Başarıları ile Gaziantep’in eğitim seviyesinin yükselmesine önemli katkı sunan Özel SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, temel amaçlarının SANKO Okullarını, Gaziantep’ten dünyaya açılan eğitim ekolü haline getirmek olduğunu söyledi.
KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER
Eğitimde başarıyı yakalayamayan toplumların kalkınma yolunda istenilen noktaya gelmesinin mümkün olmadığını belirten Konukoğlu, “Kalitesi yüksek bir eğitim, nitelikli iş gücü ve dinamik bir toplum anlamına gelir. Yaşadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda son derece büyük farklar oluşturduğunun keşfedilmesi eğitimin önemini arttırmıştır. En iyi yatırım geleceğe yatırım, çocuklarımız ise geleceğimiz. Bu sebeple onları bugünün şartlarına göre değil, gelecek dönemlerin gerektirdiği yeterlilikle ve donanımla yetiştirmek gibi çok önemli bir sorumluluğumuz var. Çağımızın gereklerine uygun öğrenme ortamlarının, teknolojik donanımın, materyalin temin edilmesi kadar, bilginin ve değerlerin kalıcı olması için uyguladığınız yöntemlerin verimliliğini de değerlendirmemiz gerekir. Sistemleri doğru kurmak yol alırken başarıları da beraberinde getiriyor.” dedi.
GELECEK NESİLLER EĞİTİMLE ŞEKİLLENİR
Konukoğlu, şöyle devam etti: “Önceliğimiz, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, öz güveni ve iletişim becerisi gelişmiş, akademik ve sosyal başarısı yüksek, topluma lider ve model olabilecek, evrensel bilgi ile donatılmış, yerel değerleri özümsemiş, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştiren, eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik eden, bir eğitim kurumu olmaktır. Prensibimiz ise, Gaziantep’ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olmaktır. Eğitim nesillerin geleceğini ilgilendiren ciddi bir iştir. Toplum ve kanaat önderlerinin, eğitimcilerin halkın eğitime bakış açısını değiştirmek ve eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulama ile ilgili önderlik etmeleri gerektiğine inanıyorum.
SOSYAL ETKİNLİKLERE DE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ
Özel SANKO Okullarında anasınıfları, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi statüsündeki kolej ve fen-teknoloji lisemizde öğrencilerimiz akademik çalışmalarını sınıflarında ve okulumuzda bulunan, fizik, kimya, biyoloji, mekatronik, robotik, genetik, yenilenebilir enerji, teknoloji ve proje, 3D, bilgisayar, fen bilgisi, matematik, lego, mind lab, yabancı dil, bilim ve deney laboratuvarları olmak üzere toplam 22 laboratuvarı yoğun kullanarak gerçekleştirmektedirler. Gerek LGS, gerekse üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları tamamen okulumuz öğretmenleri tarafından gece gündüz, hafta sonu yoğun emek harcanarak yapılmaktadır. Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal yönden gelişmelerine yönelik sosyal etkinlik ve öğrenci kulüpleri ise onları ulusal ve uluslararası başarıya götürmektedir.
ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATTIK
“Çoklu Zeka Kuramı’nın vazgeçilmezi olan ‘yaparak yaşayarak öğrenme modeli’ çevresinde öğrenmeyi kalıcı kılmak anlamında çeşitli projelerle öğrencilerimiz yarışmalara hazırlanıyorlar. Deney, gözlem, araştırma gibi çalışmalarla teorik bilgileri somutlaştırmaya çok uygun teknolojik donanıma sahip laboratuvarları ve fiziksel ortamları ile Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Özel SANKO Okulları’nda öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda bizleri onurlandıran çok büyük başarılar elde ederek Türkiye ve Dünya dereceleri ile okulumuzu taçlandırdılar. Emeği geçen tüm öğretmenlerime ve idarecilerime çok teşekkür ediyorum. Sosyal etkinliklerin zenginleştirilmesi, sanat - spor kulüplerinin öğrencilerde hedeflenen kazanımlara göre belirlenmesi 1. ve 2. sınıflarda her öğrencinin sanat ve spor etkinliklerinden en az birine katılmasının sağlanması ‘Yetenek Ölçeklendirme Uygulaması’na göre öğrencilerimizin yönlendirilmesi ve devamında takımların oluşturulması ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyı getiriyor.”
EĞİTİM SEVİYESİNDE CİDDİ FARKLILIKLAR VAR
Eğitim politikasının sık sık değişmemesi gerektiğini de kaydeden Özel SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, eğitim seviyesindeki bölgeler arası farka da dikkat çekti. Konukoğlu, “OECD verilerine göre, Türkiye’deki eğitim kararlarının yüzde 94’ü merkez tarafından alınıyor. Bu merkeziyetçilik eğitim kalitesinin ülke genelinde benzer bir tablo çizmesi beklenirken ilçelerden bölgelere kadar ciddi farklılıklar görülüyor. Eğitimde sisteme yönelik değişiklikler yapılırken aceleye getirilmeden yeterince tartışılması, tüm verileri göz önünde bulundurarak uygulanmaya başlanmasıdır” şeklinde açıklamada bulundu.