Eğitim - Öğretim Programımız

Geleneksel Etkinlikler

Özel Sanko İlkokulunda her yıl, her sınıf bazında gelenekselleşmiş ve o sınıf seviyesine uygun belirli bir amaca hizmet eden etkinlikler düzenlenir.
Bu etkinlikler çerçevesinde;

1. Sınıflarda Pamuk Şekeri Günü

1. sınıf öğrencileri, her yıl mayıs ayının son haftasında bir yıllık deneyimlerini anasınıfındaki arkadaşlarıyla paylaşırlar, birinci sınıfta yapılan çalışmaları aktarırlar. Onların gelecek yıl ile ilgili meraklarını gidermek amacıyla düzenlenen bu günde, 1. sınıf öğrencileri şiirler, şarkılar ve danslarla süsledikleri gösterileri, anasınıfı öğrencilerine sunarlar. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde sunulan gösteri sonrası, anasınıfı öğrencileri birinci sınıflara misafir olarak gider ve kendilerine ikram edilen pamuk şekerini hep birlikte yerler.

2.Sınıflarda Sinema Günü

2. Sınıf öğrencileri için her yıl sinema günü düzenlenir. Bu günün amacı öğrencilerimize toplumsal alanda yapılan bir etkinlikte nasıl davranmaları gerektiğinin farkına vardırmak ve sinemanın bir sanat dalı olduğu bilincini yerleştirmektir. Sinema günlerinde izlenecek filmler değer eğitimini kapsayacak bir içeriğe sahiptir. Bu filmleri öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte izleyerek sinema keyfini yaşarlar. İzlenilen her film sonrasında filmin içeriği hakkında öğrencilere sorular yöneltilerek etkinliğin kritiği yapılır.

3.Sınıflarda Geleneksel Oyun Günü
3. sınıf öğrencilerimiz mayıs ayında Geleneksel Oyun Günü etkinliği düzenlerler. Bu etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları aile büyüklerine sorarak öğrenir, bu konuda araştırmalar yaparlar. Oyunun, her dönem çocukların vazgeçilmez tutkusu olduğu inancıyla düzenlenen bu günde çocuklar büyükanne ve büyükbabalarının oynadığı oyunları hep birlikte AKKM ‘ de neşe içinde oynarlar.


4.Sınıflarda Costume Fest
4. sınıf öğrencilerimiz mayıs ayında düzenlenen “Costume Fest” etkinliği ile yaratıcılıkta sınır tanımazlar.
İngilizce derslerinde öğrendikleri bilgileri yaratıcılıklarıyla harmanlayarak kostümler tasarlarlar, kostümlerinde kullandıkları malzemeleri ve festivale nasıl hazırlandıklarını İngilizce olarak jüriye ve izleyicilere anlatırlar. Öğrencilerimizin sunumları “En Eğlenceli Kostüm”, “En İyi İngilizce” ve “En Eğlenceli Kostüm” kategorilerinde değerlendirilir.
Bu etkinlik aracılığıyla 4. sınıf öğrencileri hem eğlenceli bir festivale imza atırlar hem de yaratıcılık ve bilginin birlikte neler ortaya çıkarabileceğini deneyimlerler.

Çoklu Zeka Uygulamaları ve Öğrenci Merkezli Eğitim

Temelinde grup çalışmaları, bireysel öğretim yaklaşımları ve proje tabanlı öğrenmenin yer aldığı çoklu zeka öğretim yöntemlerini kuruluşundan bu yana uygulayan okulumuz; Türkiye'de çoklu zeka ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını ilk benimseyen ve başarıyla uygulayan okullardandır.

Sınıf Düzeyinde Uzman Öğretmenlik

Özel Sanko İlkokulu eğitime başladığı günden bu yana uzman öğretmenlik sistemiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sistemde alanında uzmanlaşmış öğretmenler her yıl aynı sınıfı okutur. Okuttuğu sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaş grubu özelliklerini, okuttuğu sınıfta uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri, müfredatın tüm kazanımlarını çok iyi bilir. Öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun ders planı ve materyaller hazırlayarak onları her alanda yetkin kılan bir eğitim ve öğretim süreci sürdürürler.

Proje Tabanlı Öğrenme

Gerçek öğrenmenin öğrencinin tüm duyularını harekete geçirmekle mümkün olacağı inancıyla; tüm eğitim-öğretim programları yaparak yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı eğitim üzerine yapılandırılır. Her öğrenci sınıf düzeyinde işlenen proje tabanlı derslerde ortaya çıkan ürünleri sınıf panolarında sergiler ve diğer arkadaşlarına sunarak çalışmalarını paylaşır. Bu paylaşımlarda öğrencilerin sunum becerileri de geliştirilir.

Yabancı Diller

Özel Sanko Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.

Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

İNGİLİZCE

Masalların ve hikayelerin çocukların dünyasında çok önemli bir yer teşkil ettiği bilinen bir gerçektir. Masallar ve hikayeler çocuklara öğretilmek istenen her şeyi dolaylı yoldan ifade etmenin en güzel yoludur. Bunun yanında hikayeler çocukların anlamaya ve ifade etmeye yönelik becerilerini geliştirmelerinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu noktadan hareketle, İngilizce öğretiminde ilkokulda “Hikaye Anlatımıyla Dil Edindirme Programı” uygulanmaktadır. Haftada 7 saatlik ana dersler dışında 3 saatlik de masallarla zenginleştirilen Dil Edindirme Programı içinde değerler eğitimi de verilmekte ve yaş aralıklarına uygun karakter analizi gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

Sınıf dışında da okul bahçesinde sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Amacımız sınıfta öğrenilen kavramlar ve dilin, farklı bir ortam ve durumlarda kullanılmasını sağlamaktır. (aldıkları İngilizce yönergelerle parkuru tamamlamak, hafıza oyunları, ilişkilendirme uygulamaları)

Bu çalışmalara ek olarak, 1. sınıflarda İngilizce derslerinde okuma-yazmaya yönelik olmadan “Tanıma” çalışmaları yapılmaktadır. Tanıma çalışmalarıyla öğrencilerimize İngilizce harflerini ayrı ayrı öğretmeden öğrenilen kelime ve yapıları tümdengelim tekniğiyle tanıyıp söyleyebilmeleri hedeflenmektedir. Bu uygulama ile anadilinde okuma-yazma çalışmalarına henüz başlamış olan öğrencilerimize İngilizcede okuma-yazmanın çok farklı olduğu mesajını vermek amaçlanmaktadır.

2. sınıftan itibaren ise okuma-yazma çalışmalarına başlanmaktadır. 2. sınıfın sonunda öğrencilerimizin İngilizce dersinde gördükleri kelime ve yapıları okuyup yazmaları beklenmektedir. 2. sınıftan itibaren uluslararası İngilizce seviye sınavları olan JETSET sınavları öğrencilerimize uygulanmaya başlanmaktadır.

3.ve 4. sınıflarda haftada 7 saat ana derslerimiz dışında haftada 3 saatlik İngilizce derslerinde hikaye okuma çalışmaları yabancı öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Aslında, isminin aksine bu saatler sadece bir beceriye hitap etmemekte, bilişsel taksonomiler kullanıldığından becerilerin entegrasyonu ile derslerin işlenmesi sağlanmaktadır. (Kitap analizi, karakterle empati, biz olsak nasıl çözerdik uygulamaları)

ULUSLARARASI JETSET SINAVLARI
JETSET SINAVLARI, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini ölçme ve değerlendirme konusunda uluslararası geçerliliği olan ve İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir dizi dil sınavlarıdır. Başlangıç seviyesinden (2. sınıf) ileri seviyeye kadar (okulumuzda 8. sınıf) ilerleyebilen bu ölçme ve değerlendirme sistemi 8-15 yaş aralığındaki öğrenciler içindir. Özel Sanko Okulları 2015 – 2016 Eğitim yılında tüm resmi evraklarını tamamlamış ve JETSET LCCI Sınavlar merkezi olmaya hak kazanmıştır.

Okulumuzda JETSET 2. sınıftan itibaren başlamakta ve 8. sınıf dahil sona ermektedir. Dört beceriyi de ölçen bu sınavlar sınav haftasında İngiltere’den gelmektedir. Sınavlar büyük bir organizasyonla okulumuzda uygulanmakta ve sınav kağıtları aynı gün paketlenerek değerlendirilmek üzere İngiltere’ye gönderilmektedir. Bu sınavları uygulamamızdaki en büyük amaç öğrencilerimizin objektif bir değerlendirmeden geçirilmeleridir. Bir diğer hedefimiz ise elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve sınavların verileri doğrultusunda hem genel İngilizce eğitimimiz hem de öğrencilerimiz ile ilgili bireysel dönütler almak ve onların gelişim süreçlerinin takibini yapmak ve gerektiğinde destek verebilmektir.

JETSET SINAVLARI Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşmektedir. Bu sınava hazırlık programı yıl boyunca okulumuzda uygulanan İngilizce programı ile örtüşecek şekilde oluşturulmuştur. Eksik olan konular ve sınavlara özgü soru tipleri de yıllık planlara işlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin sınav kurallarını öğrenebilmeleri ve soru tiplerine aşina olabilmeleri adına her dönem bir adet olmak üzere JETSET deneme sınavları yapılmaktadır.

2015 -2016 Eğitim yılında yapmış olduğumuz JETSET sınavlarının sonuçları ve sertifikaları öğrencilerimize ulaştırılmıştır. Ayrıca, sonuçlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından analiz edilmiş ve İngilizce eğitimimiz alınan dönütler doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimiz sertifikalarını dört farklı kategorideki puanlamayla almaktadırlar.
DISTINCTION                  75 – 100
MERIT                              60 – 74
PASS                                50 – 59
BELOW THRESHOLD     10 – 49

LITERATURE BOARD
Ders dışı öğrenmenin sağlanması ve küçük yaşta öğrencilerimize İngiliz Edebiyatı ve Kültürünü tanıtmak amacıyla 2016 – 2017 eğitim yılında tüm okulda her katta bir tane olmak üzere ‘Edebiyat Panoları oluşturulmuştur. Panolarda her gün İngilizce tekerlemeler, fıkralar, ilginç bilgiler, zekâ oyunları, bilmeceler ve şiirler paylaşılmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimize İngilizce düşünebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

KELİME CEPLERİ
Dil öğreniminde tüm becerilerdeki başarı, kelime dağarcığı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple yıl boyunca öğrencilerin tüm İngilizce derslerinde görmüş oldukları hedef kelimeleri her an aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere kelime cepleri yaptırılmıştır. Okuldaki tüm sınıflarda birer adet bulunmakta ve yıllık plana göre öğrenilen kelimeler kartlara yazılı bir şekilde ceplerde toplanmaktadır. Biriken kelimelerle yıl boyunca telaffuz, anlam, zıt anlam, eş anlam, cümlede kullanım, kelimelerin ilişkilendirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yılın sonunda öğrenilmiş olan tüm kelimeler kelime ceplerinde birikmiş olacağından ve yıl boyunca çeşitli aktivitelerle tekrar edilmiş olacağından öğrenciler kelime hedeflerine ulaşmış olarak eğitim yılını bitirmiş olacaklardır.

İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIM
Özel Sanko Okullarının Anasınıfı, 4. Sınıf, 8. Sınıf ve lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2015 – 2016 Eğitim yılında Sanko Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci başlamıştır. Bu özel müfredat tasarlanırken uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.
Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, dört beceri ve ayrıca 21. Y.Y becerileri tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. Müfredat tasarım çalışmalarımız devam etmektedir.

Mezun Profillerimizde Hedeflenen Dil Seviyeleri:
• ANAOKULU(A1)
• İLKOKUL (4. SINIF- GSE 30-35 –A2)
• ORTAOKUL (8. SINIF- GSE 43 -50- B1)
• LİSE (11. SINIF – GSE 51 – 66-B2)

OKULLAR ARASI VE DİSİPLİNLERARASI PROJELER
Akran eğitimine destek vermek ve diğer derslerde İngilizcenin kullanımını sağlamak amacıyla Anasınıfları, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin birbirleriyle paylaşımda bulunabilecekleri projeler oluşturulmuştur.

İNGİLİZCE FEN DENEYLERİ: Lise öğrencilerimizin İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine sunmak üzere tasarladıkları ve İngilizce anlatacakları Fen deneyleri organize edilmektedir.

HİKAYE ANLATIMI: Edebiyat dersine destek vermek ve değerlere dikkat çekmek adına Lise ve Ortaokul öğrencilerimiz İlkokul ve Anasınıfı öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatından seçtikleri masallar ve hikayeleri İngilizce anlatacaklardır.

KÜLTÜR GÜNLERİ
Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.
Kültür Günleri Aktiviteleri:
• Şiir Dinletileri
• Hikaye Anlatımı
• İstasyon Çalışmaları
• Bahçe Oyunları
• Kulüp Sunumları
• Tiyatro Gösterisi
• Koro
• Kostüm Festivali

ALMANCA

Özel Sanko İlkokulunda ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi verilmektedir. Almanca derslerimiz 1. sınıflarda haftada bir ders saati, 2. 3. ve 4. Sınıflarda ise haftada iki ders saati uygulanmaktadır.

Dil bilmenin dili “bilmek” değil, “doğru kullanabilmek” olduğu felsefesinden yola çıkarak , yabancı dili öğrencilere bir kurallar bütünü olarak değil, anadilde olduğu gibi doğal bir süreç içerisinde, eğlenerek, keşfederek ve uygulayarak edindirmek hedeflenmektedir.

Derslerimizde “her öğrenci farklı öğrenir” düşüncesi doğrultusunda farklı öğrenme yöntemleri ve birçok yazılı, görsel ve işitsel materyal yardımları ile öğrenilen bilginin kalıcılığına yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar ile ilkokulda öğrencilerimiz günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeleri, cümle ve ifade kalıplarını öğrenir, anlar ve kullanır.
Öğrencilerimiz ilkokuldan mezun olurken, ortaokul için gerekli olan temel bilgileri edinmiş olurlar.

İSPANYOLCA

21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, İngilizce ve Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve ABD’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okullarında 2014’ten itibaren ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

İlkokulda İspanyolca dersinin amacı, öğrencilerde İspanyol Dünyası hakkında farkındalık yaratmak ve dilin altyapısını oluşturmaktır. Anasınıfı ve 1. sınıfta haftada bir saat olan İspanyolca, 2. sınıftan itibaren iki saate çıkmaktadır. 2.sınıfta kitap kullanımıyla beraber, öğrencilere İspanyolca okuma yazma becerisi kazandırılmaktadır. İlerleyen sınıflarda da bu beceri pekiştirilmektedir. Öğrenilen basit dilbilgisi kurallarıyla kurulan diyaloglar ve mini tiyatrolar aracılığıyla öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde dili kullanma becerisi kazandırılır.

İspanyolca öğretilen şarkılarla İspanyolca dersleri daha keyifli hale gelirken öğrenciler de İspanyolca telaffuz etme becerilerini geliştirir. Öğretilen konularla ilgili cümle kalıplarını ve kelimeleri kalıcı hale getirmek için öğrencilerle birlikte pano çalışmaları hazırlanır ve koridorlarımızda paylaşılır. 

Öğrenen Okul Yaklaşımı İle Yaşam Becerileri Eğitimi

Öğrenen Okullar dersi sadece Özel Sanko İlkokulunda uygulanır. Bu ders 3. ve 4. sınıflarda uygulanmakta olup bu programla öğrenciler; öğrenen organizasyonların beş disiplini olan düşünsel modeller, kişisel yetkinlik, paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme ve sistem düşüncesi kavramlarını benimser. Bu ders öğrencilere; kendilerini tanımayı, kişisel vizyon sahibi olma bilincini, yaşam boyu öğrenmeyi, problem çözmeyi, temel iletişim becerilerini, farklılıklara saygıyı ve duyarlılığı öğreterek öğrencilerin hayata hazırlanmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda dersin içeriği zenginleştirilmiş eğlenceli etkinliklerle sürdürülür. Bu sayede öğrencilerimiz birlikte çalışmayı öğrenir, kişilerarası ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirirler,  içsel yolculuk yaparak kendi kişiliklerini tanır ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Laboratuvar Uygulamaları

Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak, öğrencilere öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatları yaratmak ve onların bilimsel süreç becerilerini geliştirmek amacıyla laboratuvar çalışmalarına, deney uygulamalarına büyük ölçüde önem verilir. Bu amaçla ilkokul kademesinde her sınıf düzeyinde deney kitapçıkları oluşturulmuştur.

Mind Lab (Düşünce Oyunları)

Mind Lab, 25 ülkede okullarda uygulanan, düşünme ve yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir metottur. 1994 yılından bu yana, on binden fazla öğretmene ve iki milyonu aşkın öğrenciye ulaşmıştır. Mind Lab, okulumuzda 4. Sınıf düzeyinde haftada bir ders saati olarak uygulanmaktadır. Bu derste öğrencilerimiz, 11 farklı düşünce oyunuyla; stratejik düşünme, kaynakları doğru kullanma,problem çözme, karar verme, zamanı etkin kullanma gibi beceriler kazanmaktadırlar.

Sanatsal ve Sportif Etkinlikler

SANAT

Hafta İçi Sanat Etkinlikleri: Bağlama, Gitar, Keman, Yaratıcı Drama (Gösterilere Yönelik), Resim, Halk Oyunları, Koro ve Ritim etkinlikleri

Hafta Sonu Sanat Etkinlikleri: Gitar, Piyano, Yaratıcı Drama (1. ve 2. sınıfların eğitimine yönelik), Halk Oyunları, Bateri

SPOR

Spor Takımlarımız: Yüzme, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Atletizm, Bocce

Hafta Sonu Spor Kurslarımız: Basketbol, Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Yüzme

Takım Çalışmaları

Okulumuzda yüzme, basketbol, futbol, bocce, masa tenisi, kort tenisi, voleybol alanlarında takım çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 1.,2 ve 3. sınıflarda pilot takımlarda çalışmalarını sürdürürler. 4. sınıftan itibaren okul takımlarında yer alırlar ve yarışmalara katılarak okulumuzu temsil ederler. Ayrıca okulumuzda halk oyunları ekibi çalışmaları da yapılmaktadır.

Karakter Eğitimi Uygulamaları

Öğrencilerin kullandıkları ajandalarda aylık olarak saygı, Atatürkçü düşünceye bağlılık, hedef koyabilme, sorumluluk, ekip çalışması, dürüstlük, sevgi, özgüven ana başlıklarıyla verilmiş olan değerler, farklı aktivitelerle işlenir ve bu konularla ilgili öğrenci sunumlarına yer verilir. Her gün derse başlamadan önce karakter eğitimini destekleyici özlü sözler tahtaya ve sonrasında ajandalara yazılır, ardından öğrenciler bu sözlerle ilgili fikir alış verişinde bulunurlar.

Toplumsal dayanışma, küresel ısınma, aç gözlülük, önyargı, yardımseverlik gibi konular ve ajandada yer alan aylık değerlerle ilgili animasyon ve kısa film gösterimleri yapılır. Eğitim ayrıca içeriğinde görsellerin, videoların, karikatürlerin, animasyonların olduğu sunumlarla da desteklenir.

Bireysel Gelişim Dosyası (Portfolyo)

Her öğrencinin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü süreç içerisindeki gelişimini ifade eden özgün çalışmaları bir araya getirilerek dosyalanır. Süreci değerlendiren bu ürünler dönemde birer kez öğrenciler tarafından velilere sunularak paylaşılır. Sunum gününde öğrencinin çalışmaları ile kendini ifade etmesi ve değerlendirme sürecine katılması kişiliğini geliştirir, karar alma becerisi ve öğrenme sorumluluğu kazanmasını sağlar. Öğrenci bir üst sınıfa Bireysel Gelişim Dosyası (portfolyo) ile geçer.