İnsan Kaynakları Birimi

Açık Pozisyonlar

Eylül 2001 tarihinde Eğitim Öğretim hayatına başlayan Özel SANKO Okulları; kısa süre içerisinde ülkemizde ilklere imza atmış, uzman eğitimci ve idari kadrosu ile Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi kademelerinde 18 yıldır eğitim hizmeti veren büyük ve kurumsal bir eğitim kurumudur.

Özel SANKO Okullarında öğretmenlerin öğrenen birey, öğrenen okul ve öğrenen toplum olma yolunda kurumsal felsefe ve amaçlara uygun olarak mesleki gelişimleri desteklenir.

GENEL BAŞVURULAR

Kurumumuzda görev almak üzere hayat boyu öğrenme anlayışını benimsemiş, bilgi, beceri ve yeteneklerini bizlerle paylaşacak öğretmen  adayları arıyoruz.

Aranan Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun,
• Pedagojik formasyona sahip,
• Tercihen yüksek lisans yapmış,
• Çözüm odaklı,
• Ekip çalışmasına yatkın, dinamik, sözlü ve yazılı iletişim becerisi kuvvetli,
• Öğrenci – öğretmen – veli iletişimi güçlü,
• Problem çözme becerisi gelişmiş,
• Yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen,
• Resmi mevzuat, MEB yönetmeliklerine, idari ve akademik süreçlerine hakim,
• Çağdaş eğitim yöntem ve teknolojilerini kullanabilen,
• İnsan ilişkilerinde girişimci, empati kurabilen, iletişim gücü yüksek, üretken,
• Etkin sınıf yönetimi becerilerine sahip,
• Proje çalışmalarına yatkın,
• Kitap okuma alışkanlığına sahip,
• Giyimine ve konuşmasına özen gösteren,
• Mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan,
• Erkek adaylarda askerlik yükümlülüğü bulunmayan,
Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

Yapılan başvurular, aday veri tabanımızda gizlilik esasına dayalı olarak saklı tutulacak ve niteliklerinizin uygun olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.


Başvurunuzu yaparken çalışmak istediğiniz branşı ve kademeyi belirten bir ön yazı yazmayı unutmayınız.

Özel SANKO Okullarına göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Genel Başvurularınız İçin;

E-Mail: insankaynaklari@sanko.k12.tr adresimize mail gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Özel Sanko Okulları vizyonu doğrultusunda; nitelikli iş gücünün tercih ettiği ve kalıcı olmak için çalıştığı, yeniliklere ve gelişime açık, dinamik, aidiyetlik duygusu gelişmiş kendisiyle ve dünyayla barışık mutlu çalışanların olduğu , sektöründe en çok tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak ve ülkemizin istihdamına katkıda bulunmaktır.

Misyon

  • "Doğru işe doğru insan" politikası ile Özel Sanko Okulları vizyon ve misyonuna hizmet edebilecek ve hedeflerine ulaştıracak yönde çalışan ihtiyacını tespit etmek, yerleştirmek ve geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve kuruma bağlılığını arttırmak,
  • Sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyerek, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacağı bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Kurum hedeflerimiz doğrultusunda Kariyer Gelişim Planları yapmak,
  • Rekabetçi, doğru bir Ücret Politikası uygulamak,
  • Etkili bir Performans Yönetimi sistemi ile insan kaynakları stratejilerimizi belirlemektir.

İşe Alım Politikamız & Başvuru Sistemimiz

Birimimize yapılan her başvuru insan kaynakları sistemi veri tabanında dosyalanmaktadır. 

Herhangi bir pozisyon açılması durumunda öncelikle bu veri tabanından faydalanılmaktadır. 

Aranan nitelikte bir aday bulunmaması durumunda internet sitemizde yayınlayacağımız ilana verilecek cevaplara öncelik verilecektir. 

Tüm başvurularınız için internet üzerinden veya insan kaynakları ofisimize şahsen başvurmanız gerekmektedir. 

Kurumumuza başvurularda her pozisyon için görev tanımları belirlenmiştir. Yapılan tüm başvurular her bir görev için ayrı olarak belirlenmiş ön koşullar dikkate alınarak insan kaynakları birimimizce değerlendirilmektedir. 

Ön koşulları taşıdığı belirlenen adayların başvuruları, ihtiyaç doğduğunda değerlendirilmek üzere bölümlere ve tarih sırasına göre dosyalanarak tutulmaktadır. Dosyalanan başvurular iki yıl geçerlidir. 

İşe alım prosedürümüze göre, ihtiyaç doğduğunda işe alımlar iki aşamada gerçekleşmektedir.

1.Aşama;

İhtiyaç doğrultusunda başvurular arasından uygun nitelikli adaylar belirlenir. Mülakata çağırılacak adayların beraberinde diplomalarını, sertifika ve ödül belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Öğretmen adayları için sözlü ve yazılı mülakat yapılır. İdari personel adayları ise sözlü mülakat yapılarak değerlendirilir.

2.Aşama;

Birinci aşamada uygun görülen adaylar tekrar ikinci görüşmeye çağırılır. Öğretmen adaylarından ‘örnek ders anlatımı’ istenerek mülakat komisyonunun üyeleri tarafından değerlendirilir. İdari personel adaylarına ise tekrar okul yönetimi tarafından ikinci sözlü mülakat yapılarak mesleki ve kişisel deneyimleri değerlendirilir. Mülakata alınan adaylara en kısa sürede olumlu veya olumsuz e-posta yoluyla cevap verilir.

İşe Alım Süreci

İnsan Kaynakları Bölümünün sorumluluğunda yürütülen seçme ve yerleştirme süreci, Özel Sanko Okulları bünyesindeki  açık pozisyonlara kurumun vizyon, misyon, strateji ve değerlerine en uygun adayları yerleştirmeyi amaçlar.

Özel Sanko Okulları bünyesinde akademik ve idari kadroda oluşan açık pozisyonlar Kurum internet sitesinde ve anlaşmalı olduğumuz aday arama portalında ilan ile duyurulur.

Web sitemizin İnsan Kaynakları Bölümünden yapılan başvurular, her bir görev için ayrı ayrı belirlenmiş olan iş gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ön koşulları taşıdığı belirlenen adayların başvuruları, uygun açık pozisyonlar için değerlendirmeye alınır. Pozisyonun özelliklerine göre, sınav, yetkinlik bazlı mülakat, kişilik envanteri ve örnek ders anlatımı gibi aşamalardan başarı ile geçen adaylara iş teklifi yapılır.

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

Oryantasyon;

Özel Sanko Okulları ailesine yeni katılan çalışanın kurum faaliyetlerini bilmesi, çalışma yöntemlerini öğrenmesi, uyum sağlama sürecinin hızlandırılması için İnsan Kaynakları Müdürü tarafından bir oryantasyon programı yapılır.

Hizmet içi Eğitimler;

Her yıl yapılan performans değerlendirme sonucuna göre çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim analizleri yapılır. Haziran ayında Genel Müdürlük tarafından bir sonraki çalışma yılının hizmet içi eğitimlerine yönelik planlama  İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilir.

Performans Yönetimi;

Performans değerlendirme sistemi; Özel Sanko Okullarında çalışanın iş memnuniyetini arttırarak, yönetim ile çalışan arasındaki iletişimi geliştirme amacını taşımaktadır. Bu sistem ile çalışanın içeriği ve kriterleri tanımlanan görevindeki yetkileri ve hedefleri ile ilgili gösterdiği başarının, eşit ağırlıkla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi;

Özel Sanko Okulları, öğretmen ve yöneticilerini kendi içinde yetiştirme politikasını benimsemiştir. Çalışana bilgi ve beceri birikimi ile mevcut pozisyon imkanına göre yatay ve dikey geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Eğitimlerimizden

Etkinliklerimizden

Çalışanlarımız İçin Öneri Formu

İletişim Bilgileri

İnsan Kaynakları Ofisi

Tel : +90 (342) 211 55 00 - 211 34 91


Adres


Özel Sanko Okulları Pancarlı Mah.Kültür Cad. 27060 Şehitkamil / Gaziantep

E-posta

insankaynaklari@sanko.k12.tr