İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi

Kurumumuzda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı bulunmaktadır. Uzman olarak çalışmakta olan bu kişi işyeri güvenliği konusuna dair kurum çalışanlarına eğitim ve seminerler vererek gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınması ve sağlanmasında katkıda bulunur. İşyeri hekimi, işyeri güvenliği uzmanı ve çalışanlardan oluşturulmuş İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu okulumuzda faaliyetlerini yürütmektedir.