Kayıt Kabul Prosüdürü


• Anaokulu Küçük Yaş Grubu’na, 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında doğan öğrenciler alınacaktır.
• Ön kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
• Öğrenci adayları, PDR uzmanlarımızca, tanıma ve mülakat uygulanmak üzere, başvuru sırasına göre davet edilir.
• Mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• Anaokulu Hazırlık Grubu’na kayıt olan öğrencilerimizin ilkokul 1. sınıflarımıza doğrudan devam hakkı bulunmaktadır. Bu gruba, 01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında doğan öğrenciler alınacaktır.
• Ön kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
• Öğrenci adayları, PDR uzmanlarımızca, tanıma ve mülakat uygulanmak üzere, başvuru sırasına göre davet edilir.
• Mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• İlkokul 1. sınıfa, Okul Öncesi Hazırlık Grubu öğrencilerimizin devam hakkı bulunduğundan kontenjan dahilinde sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.
• Ön kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
• Ön kaydın ardından, kontenjan açılması durumunda öğrenci, PDR uzmanlarımızca öğrenci tanıma ve mülakat uygulanmak üzere başvuru sırasına göre davet edilir.
• Mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• İlkokul 2, 3. sınıflara kontenjan dahilinde, sınırlı sayıda öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
• Ön kaydınızı, okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
• Aday öğrenciler kontenjan dahilinde, ön kayıt başvuru sırasına göre, akademik görüşme ve mülakata davet edilecektir.
• Akademik görüşme ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• İlkokul 4. ve Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıflara kontenjan dahilinde, sınırlı sayıda öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
• Ön kaydınızı, okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
• Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “Okula Kabul Sınavı” na katılacaktır. 07 Mart 2020 Cumartesi saat 10.00’da yapılacak Okula Kabul Sınavı’nda belirlenen barajı geçen öğrenciler sınav puan sıralamasına göre PDR uzmanlarınca mülakata alınacaktır. Baraj altı puan alan öğrencilerin kayıt hakkı bulunmamaktadır. Okul yönetimi kontenjan bulunmayan seviyelerdeki "Okula Kabul Sınavı” nı iptal edebilir.
• Sınav ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• Ortaokul 8. Sınıflara öğrenci kaydı yapılmamaktadır.


• 9. Sınıflara kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin MEB tarafından düzenlenen Lise Geçiş Sınavına (LGS) girmeleri gerekmektedir. Lise Geçiş Sınavı’nın sonuçlarının ve kayıt takviminin ilan edilmesinin ardından, öğrenci kayıtları Okulumuz Özel SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi ve Özel SANKO Koleji için ayrı ayrı belirlenecek olan taban puanlar doğrultusunda ve puan üstünlüğü göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir.
• Ön kaydınızı, Lise Geçiş Sınavından önce okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.


• Lise 10. ve 11. sınıflar için ön kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz. Kontenjan dahilinde, sınırlı sayıda öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.
Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler için öncelikle, aday öğrencinin 8. Sınıf sonunda girmiş olduğu Ulusal Sınav sonucunun, okulumuzun o yıl aynı sınav için belirlediği kayıt taban puanı ile uyuşması beklenmektedir. Taban puanı yeterli olan öğrenciler “Okula Kabul Sınavı”na girmeye hak kazanacaktır. 07 Mart 2020 Cumartesi saat 10.00’da yapılacak Okula Kabul Sınavı’nda belirlenen barajı geçen öğrenciler sınav puan sıralamasına göre PDR uzmanlarınca mülakata alınacaktır. Baraj altı puan alan öğrencilerin kayıt hakkı bulunmamaktadır. Okul yönetimi kontenjan bulunmayan seviyelerdeki "Okula Kabul Sınavı"nı iptal edebilir.
• Sınav ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.


• Lise 12. Sınıflara öğrenci kaydı yapılmamaktadır.