Bilgi ve İletişim Teknolojileri

AMAÇLAR

Günümüzde eğitimli insan tanımı değişime uğramıştır. Bugün bilgi toplumunda eğitimli insan, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bunları uygulayabilen, sorgulayabilen ve geliştirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri bölümünün temel amacı çağımızın kaçınılmaz bir parçası olan teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, amacına uygun şekilde yönlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

KAZANIMLAR
• Nitelikli nesiller yetiştirmek
• Öğrencilerimizin doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamak,
• Teknolojinin içerisinde kaybolmadan, amaçlarına uygun kullanılabilmesini sağlamak,
• Öğretilen algoritma ile analiz ve problem çözme yeteneği kazandırmak,
• Programlama dilleri vasıtası ile öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak,
• Teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler yetiştirmek.

ETKİNLİKLER
• Yüksek teknolojinin kullanıldığı Bilgisayar laboratuvarlarımızda tüm öğrencilerimize öğrendiklerini uygulama imkânı sağlayarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmekteyiz.
• TÜBİTAK’ın her sene düzenlediği Bilgisayar Olimpiyatlarına katılmak.

KULÜPLER
Bilişim teknolojileri kulübü kapsamında öğrencilerimizin teknolojiye olan bakış açılarını geliştirerek hayatlarının her alanında karşılaştıkları problemlerde analiz yeteneği kazandırıp sorunun çözümüne kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak kulübümüzün temel amacını oluşturmaktadır.