Biyoloji

AMAÇLAR

Biyoloji diğer bilimlerle iç içe olan geniş bir bilim dalıdır. Biyoloji dersinde canlının önemi, yaşama alanları, canlıların doğru algılaması, sınıflandırması öğretilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi sonucu artan çevre sorunlarıyla nasıl başedilebilineceği, özellikle canlılara ve doğaya zarar vermeden nasıl önlemler alınabileceği ile ilgili bilgiler verilmektedir.

KAZANIMLAR
• Bilimsel açıdan öğrencilerin gözlem-analiz yeteneklerini ve bununla birlikte bilimsel yöntemlerin kişiye kazandırdığı sistemli düşünebilme, eleştirel düşünme gücünü geliştirmek.
• Bilgiye sahip olma açısından, özellikle günümüzde çok büyük önem kazanan Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi alanlarda teknik ve teknolojik bilgilere sahip olma ve bu bilgilerin ışığında, günümüz dünyasında Biyoloji biliminin önemini kavramak ve bu alandaki ilerlemelerle beraber insanlığın düşünmesi gereken bazı etik sorunların farkında olmalarını sağlamak.
• Bireyin kendini tanıması açısından, insan vücudunda gerçekleşen olayları ve süreçleri anlayıp kavrayabilmelerini sağlamak.
• Birbirinden çok ayrı görünen mekanizmaların birbirleriyle olan ilişkileri, insan vücudundaki temel sistemleri ve sistemleri oluşturan her organın görevlerini tanımalarını sağlamak.
• Fizyolojik süreçlerin moleküler düzeyde açıklanması ile, belli başlı sistemleri ve onları düzenleyici mekanizmaları inceleyerek organizmaların işleyişi hakkında genel bilgilere sahip olunmasını sağlamak.
• Öğrencinin öğrendiklerini sorgulaması ve bu öğrendiklerini akıl ve mantık süzgecinden geçirmesini sağlamak.

ETKİNLİKLER
• Laboratuvar çalışmaları,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel projeleri değerlendiren nitelikli yarışmalara teşvik etme ve rehberlik yapma,
• Simülasyonlardan yararlanma

KULÜPLER

Genç Botanikçiler Kulübü
• Gençlere kendilerini ve doğayı keşfedebilecekleri bir etkinlik ortamı hazırlamak.
• Botanik bilimini tanıtmak, bitkilerin önemi konusunda farkındalık yaratmak.
• Bilimsel bir proje hazırlamak.
• Öğrenciler ve uzmanlarla birlikte “Teşhis yolu” oyununu tasarlamak. (Öğrencilerin, verilen yaprağın hangi bitkiye ait olduğunu bulmaları; bunun için alana yerleştirilmiş ipuçlarını değerlendirerek doğru sonuca ulaşmalarını sağlamak. Böylece bitkilerin sınıflandırılması konusunun öğretimini kolaylaştırmak.)
• Arazi çalışması yapmak, herbaryum tekniklerini öğretmek.
• Aşı çeşitlerini tanıtmak, aşı uygulaması yapmak.
• Nesli tehlike altındaki bitkilerle ilgili çalışma yapmak, farkındalık yaratmak.
• Nesli tükenmiş bitkilerle ilgili çalışma yapmak, farkındalık yaratmak.
• Endemik bitkilerle ilgili çalışma yapmak, farkındalık yaratmak.
• En ilginç bitkileri araştırmak, görsel bir sunumla özelliklerini lise öğrencilerine aktarmak.
• Nuh’un tohum gemisi hakkında tüm okulu bilgilendirmek, tüm öğrencilerin faydalanabileceği ve katkıda bulunabileceği bir tohum koleksiyonu oluşturmak.
• Organik tarım ile okulumuz bahçesinde yetiştirilecek olan sebzeler yetiştirmek.
• Venüs sinek kapan bitkisi tohumlarını yetiştirerek okulumuzda tüm öğrencilerin görebileceği ve hareketlerini gözlemleyerek bilgi alabileceği bir köşe oluşturmak.
• Vejetatif bitki üretimi gerçekleştirmek.
• Botanik terraryumlar hazırlamak
• GDO testi.
• Doğa fotoğrafçılığı etkinliği (fotoğrafçılık kulübü ile ortak çalışma yapılarak).
• Botanik parkta engellilerle ortak bir etkinliğe katılarak, öğrencilerimizdeki duyarlılığı arttırmak.
• Botanik parkta yaşlılarımızla ortak bir etkinliğe katılarak, öğrencilerimizdeki duyarlılığı arttırmak.
• Kulüp öğrencilerinin botanik park gezilerinde diğer öğrencilere rehberlik etmesini sağlamak.
• Okulumuz anasınıfı öğrencileri ile etkinlik yapmak (Çim Kafa).
• Okulumuz ilkokul öğrencileri ile etkinlik yapmak (Tohum Bombası).
• Okulumuz ortaokul öğrencileri ile etkinlik yapmak (Atıklarımızı sahipleniyoruz etkinliğinde mutfak atıklarından kompost hazırlamak).

klübümüzün hedefleridir.