Coğrafya

AMAÇLAR
Coğrafya derslerinde, İnsan ile doğal ortam arasındaki ilişkileri bilen, coğrafi olayları neden ve sonuç ilişkilerine göre analiz edebilen, doğal çevreye duyarlı, çevre bilinci gelişmiş, coğrafi terimleri doğru kullanabilen, bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR
• Coğrafyanın bir bilim olarak algılanmasını sağlamak ve Coğrafyaya karşı olumlu tutum geliştirmek,
• Günlük yaşamda kullanılan Coğrafya bilimi ile ilgili genel bilgi ve kavramları kazandırmak,
• Günlük yaşamı ilgilendiren coğrafi olayların neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak öğretim yapmak,
• Yeryüzünün temel fiziki coğrafya bilgileriyle birlikte süreçleri ve işlevleri hakkında bilgi kazandırmak,
• Yeryüzünün temel beşeri coğrafya bilgileriyle birlikte süreçleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak,
• Yeryüzünün temel iktisadi coğrafya bilgileri ile süreçleri ve işlevleri hakkında bilgi kazandırmak,
• Dijital ortamlarda harita okuma, yorumlama, sorgulama ve çizim becerisi kazanımını sağlamak,
• Güncel toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme ve coğrafi yorumlar yapabilme becerisi kazandırmak,
• Türkiye’nin zenginliğini oluşturan tarihi, kültürel, sosyal, ekolojik ve ekonomik değerlerini fark etmelerini sağlamak,
• Bilinçli birey olarak ülkemizde ve küresel düzeyde yaşanan afetlere, sosyal ve iktisadi sorunlara duyarlı olma ve coğrafya bilgisini kullanarak çözüm önerisi geliştirme becerisi kazandırmak,

ETKİNLİKLER
• Hedeflerimiz doğrultusunda ülkesini, yaşadığı dünyayı ve coğrafyayı tanıyan çevre bilincine sahip bireyler yetiştirilmesi konusunda öğrenciler araştırma ve yönlendirme yapma,
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Türk Coğrafya Kurumunun uygulamış olduğu uluslararası coğrafya olimpiyatları, proje ve etkinliklere katılım,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Coğrafya ile ilgili belgeseller izlettirme,
• Özgüvenlerinin gelişebilmesi için sabah törenlerinde öğrenci sunumları düzenlemek,
• TÜBİTAK, bilim olimpiyatları ve bilimsel yarışmalara öğrencilerimizi hazırlamak,