Eğitsel Aktiviteler

Öğrenciler, öğrenci değişim programı ile Amerika'da bir yıl eğitim alma fırsatına sahiptir. Uluslararası projeler ve okul gezileri ile öğrenciler yurtdışı deneyimi kazanır. Her yıl öğrencilerin yaz döneminde yabancı dil gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ABD'de 3 haftalık dil okullarına katılımları sağlanır.

Öğrenciler prestijli proje yarışmalarına (TÜBİTAK, NASA Invention Challenge, Akıl Oyunları, Lego Ligi vb.), gençlik konferanslarına (MUN, EYP Konferansları vb.), Münazara Ligi çalışmalarına katılırlar. Araştırma - inceleme gezileri ile  (Lozan, CERN Fizik Laboratuvarı inceleme gezisi, Çanakkale gezisi  vb.) deneyim kazanırlar.