Felsefe

AMAÇLAR
Felsefe dersi, sınıf içerisindeki çalışmalarıyla okulda öğrenci merkezli eğitim anlayışının güçlenmesi, demokratik bir okul ortamının oluşturulması ve ezberci eğitim anlayışının ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

KAZANIMLAR
Öğrencilerimizin;
• Araştırıcı ve eleştirel zihinsel faaliyetlerinin geliştirilmesini
• Bağımsız ve eleştirel düşünebilme yeteneklerinin gelişimini
• Kendisinin ve çevresinin farkında olmalarının bilincini
• Okuduğunu kavrayabilme, karşılaştığı olay ve durumları analiz edebilme yeteneğini
• Felsefi düşünebilen ve temel felsefi konularda bilgi sahibi olan bireyler olabilmelerini
sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
• KKT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konu ile ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili çalışmalar,
• Ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, denemeler, sınavlar vb.)
• Türkiye Felsefe Kurumunun her sene düzenlediği Felsefe Olimpiyatlarına katılmak
• Topluluk karşısında konuşabilme yeteneklerini geliştirmek için sabah törenlerinde öğrenci sunumları düzenlemek,