Fizik

AMAÇLAR

Fizik, evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Fizik doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metodlarla ifade etme işidir. Bölümümüzde, doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilen, gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini gösteren öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAZANIMLAR
Öğrencilerimizin;
• Bilime, sanata ve milli değerlere sahip çıkmalarını,
• Bilimsel düşünme yeteneği kazanmalarını,
• Aklını kullanabilme yöntemlerini,
• Bilim ve Teknoloji arasında ilişki kurabilmelerini,
• Bilim ve Teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilmelerini,
• Yapıcı ve eleştirici düşünme yeteneğini kazanmalarını,
• Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı ve şekille gösterebilmelerini,
• Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilmelerini,
sağlamaktır.

ETKİNLİKLER
• Hedeflerimiz doğrultusunda okulumuzda çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak,
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
• Yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak, süreç içerisinde becerileri ortaya koyarak bilimsel üretkenliği sağlamak,
• TÜBİTAK, bilim olimpiyatları ve bilimsel yarışmalara katılmak,
• Konulara ilişkin simülasyonlarla kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmek.
• Laboratuvarlarda bireysel veya grup deneyleri ile öğrencilerimizin el becerileri kazanmalarını sağlamaktır.