Kimya

AMAÇLAR

Kimya, insanlığın ve tüm doğanın madde ile etkileşimini inceleyen bir tecrübe mirasıdır. Tarihsel süreçteki ilk kimyasal çalışmalar insanların varlıklarını sürdürebilmelerinin bir parçası olmuştur. Kimya bölümü, öğrencilerine ilk olarak bu anlamda bir farkındalık kazandırmaktadır. Bölüm olarak, modern kimyayı anlatmak için tarihsel gelişimini de gözden geçirmek gerektiğini vurgulayarak öğrencileri kimyanın maddeye bakış açısıyla buluşturmaktayız.

KAZANIMLAR
Öğrencilerimize;
• Bilimsel bakış açısı kazandırmak
• Kimyanın tarihsel sürecini göstermek
• Kimyanın sembolik diline aşinalık kazandırmak
• Atom ve atom altı parçacıklar boyutunda bilgi kazandırmak
• Elementleri ve bileşikleri tanıyabilme ve sınıflandırabilme becerisi kazandırmak
• Doğadaki değişimleri ve etkileşimleri sınıflandırabilme becerisi kazandırmak
• Maddenin farklı fiziksel hallerini değerlendirebilme becerisi kazandırmak
• Doğadaki olaylara eşlik eden enerjiyi yorumlama becerisi kazandırmak
• Bazı olaylarda gözlenemeyen ve ölçülemeyen ancak devam eden reaksiyonları yorumlama becerisi kazandırmak
• Karbon elementinin bileşiklerinden oluşan organik kimyaya bakış açısı kazandırmak
• Bilime, sanata ve milli değerlere sahip çıkmalarının önemini anlatmaktır.

ETKİNLİKLER
• Dersler işlenirken yorum güçlerini geliştirecek soru cevap çalışmaları, en üst düzeyde donanıma sahip olan laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.
• Ulusal ve Uluslararası düzeyde, bilimsel projeleri değerlendiren nitelikli yarışmalara teşvik edilmekte ve gerekli durumlarda rehberlik yapılmaktadır.
• Bilimsel camiada kabul görmüş belgesel, makale ve kitaplar ders içinde kullanılarak öğrenciye bu anlamda da rehber olunmaktadır.