Laboratuvarlar

Genetik Laboratuvarı

Bilimsel bulguların insanlık yararına uygulanabilmesi, toplumların kendi bilim insanlarını ortaya çıkarmasıyla gerçekleşir. Bu sebeple okulumuzda moleküler biyoloji ve genetik dersinin amacı, gençleri küresel düzeyde araştırmalar yapan bilim insanları olarak yetiştirmektir.


Genetik dersi alanında uzman akademik bir kadro ve üst düzey laboratuvar araç gereçleriyle yapılmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin sürekli aktif rol aldığı derslerde sadece müfredat konularına bağlı kalmayıp kanserin moleküler biyolojisi, bağışıklık sistemi, ilaç araştırma, kalıtsal hastalıklar, üreme ve gelişim biyolojisi, epigenetik gibi konularda da birçok araştırma ve projeler öğrenciler ve öğretmenlerimiz tarafından yürütülür.


Genetik dersinde, adli tıp konularına da yer verilir; ayakkabı izinden, parmak izinden, saç analizinden, toprak analizinden suçlunun tespit edilmesi çeşitli senaryolarla öğrencilere yaptırılır.


Özel Sanko Okullarında genetik dersi laboratuvarında dünya çapında kullanılan cihazlarla çalışılır. PCR, yatay ve dikey elektroforez seti, spektrofotometreler, Westen blood seti, santrifüjler gibi sadece özel laboratuvarlarda bulunan cihazlarla öğrencilerimiz deneyler yaparlar ve cihazlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

Mekatronik Laboratuvarı

Mühendislik Bilimi Temelleri dersi ile öğrenciler genel mühendislik bilimlerinin altyapısını ve teorisini öğrenip pratik uygulamalarını Mekatronik Laboratuvarında gerçekleştirir. 

Mekatronik laboratuvarında öğrencilerimiz; SOLIDWORKS ve CAM programları ile üç boyutlu olarak parça tasarlamayı öğrenir. Yaptıkları bu tasarımları laboratuvar bünyesinde bulunan 3D yazıcı, CNC FREZE tezgahı ve CNC TORNA tezgahında programlayarak parça imalatı yaparlar.

PNÖMATİK deney setleri ile kurdukları devreleri çalıştırırlar. Elektronik deney setleri ile güvenli bir şekilde elektronik devre tasarımları ve deneyler yaparlar.

PLC elektronik programlama deney setleri ile basit PLC programları yazarlar.
MECLAB deney setlerini kullanarak tasarımını ve programlamasını yaptıkları sistemlerle bir fabrika sisteminin nasıl çalıştığı öğrenirler.

 

Mekatronik - Teknoloji Tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamak amacıyla kurulmuş Mekatronik Kulübünün etkinlikleri de Mekatronik Laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.


Bu etkinlikler:
• Robot yarışmaları için robot tasarımları yapılması. Öğrencilerin yaptıkları tasarımlar üzerinde tartışılarak bunların eksik tarafları ve nasıl iyileştirme yapılacağının kavratılması.
• Tasarlanan robotların imalatlarının cnc tezgahlar, 3D yazıcı ve teknoloji proje dersliği kullanılarak yapılması. İmalat makinaları ve Mekatronik bölümünün hangi alanlar ile ilgili olduğunun anlatılması.
• Solidworks programı ile iki boyutlu ve üç boyutlu parça tasarımı ve bunların nasıl imalat kurallarına uygulanacağının anlatılması.
• Cnc tezgahlarında basit program yazılımının uygulanması, kullanılan kesici takımların neler olduğunun kavratılması.
• Solidworks programında öğrencilerin üç boyutlu olarak yazdıkları isimlikleri ders saati içerisinde cnc tezgahlarda solidcam programı ile gerçeğe dönüştürmeleri.
• Basit elektronik devre elemanlarının tanıtılması ve öğrencilere flip flop devresi, lamba devresi, ldr lamba devresi uygulamalarının yaptırılması.
• Pnömatik sistemler ve devre elemanlarının anlatılması
• 3D kamera sistemi ile tersine mühendisliğin nasıl yapıldığı ve amaçlarının ne olduğunun anlatılması.

Robotik Laboratuvarı

Robotik Laboratuvarı, kontrol sistemleri ve robotik konularında uygulamalı ve teorik araştırma, öğretim yapılan bir birimdir. Robotların programlanmasında tasarımı okulumuza ait olan sensör deney bordu kullanılmaktadır. Bu deney bordu sayesinde elektronik devresi tamamlanmamış robotun elektronik aksamlarının önceden nasıl çalışacağı ve programın neler yapabileceği konusunda ön çalışma yapılabilmektedir.

Robotik Kulübü çalışmalarının da yapıldığı Robotik Laboratuvarında,

• Robotların, gelişmiş bilgisayar sistemleri ve robotik teknolojisinin, endüstrinin hangi alanlarında yoğun olarak kullanıldığı,

• İnsansı robotlar, Nao “SANO” programlamasının uygulamalarla anlatılması

• Algoritmalar ve robotik programlamanın anlatılması. 
• Temel elektronik devreler ve ölçü aleti kullanımı ile ilgili çalışmaların yapılması. 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının anlatılması. (En yaygın olan güneş enerji paneli ile elektrik üretimi yapılması.)
• Robot yarışmaları için robot tasarımlarının yapılması. (Öğrencilerin yaptıkları tasarımlar üzerinde tartışılarak bunların eksik tarafları ve iyileştirmeler için neler yapılacağının kavratılması.)
• Öğrencilerin bir tasarım yaparken eksik yanlarını görmeleri ve kendilerini geliştirmelerinin sağlanması

gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Biyoloji Laboratuvarı

Biyoloji Laboratuvarı, diğer eğitim veren kurumların tümünden farklı olarak özel bir donanıma sahiptir. Derslerde işlenen konuların deneylerine ek olarak simülasyon ve üst düzey uygulamalar ile yaparak ve yaşayarak öğrenme biyoloji laboratuvarında uygulanır. Simülasyon deneyleri için özel bir donanıma sahiptir. Bu sayede Difüzyon ve Ozmozun İlkeleri ve Uygulamaları, Enzim Katalizinin İlkeleri, Enzim, Hücre Mitozu ve DNA Ekstraksiyonunun Analizi ve Tespiti, Bitki Pigment Kromatografisi ve Fotosentez, Hücre Solunumu, Lambda Fajı DNA'sının Eco RI Kesimi Desenlerinin Analizi, PCR ile Drosophila Genotiplemesi, Dolaşım Sisteminin Fizyolojisi, Hayvan Davranışları, Çözünmüş Oksijen ve Akuatik İlkel Üretkenlik gibi konuların çalışmaları uygulanır. Aynı zamanda deneylerin dijital ortama aktarılabilen özel programları sayesinde her deneyin sonuçları farklı farklı gözlenmektedir. Bilimsel uygulamaların basamaklarının her aşaması farklı simülatif deneyler ve dijital uygulamalar ile biyoloji laboratuvarında şekillenir.

Kimya Laboratuvarı

Kimya laboratuvarında öğrencilerimiz yurt dışından getirilen özel kimya deney setlerini kullanarak yaptıkları deneylerle çeşitli tepkimeleri, analiz ve sentez örnekleri, kimyasal yöntem ve teknikleri, elektrolizi, karışımları oluşturma ve ayrıştırma yöntemleri, doğada gerçekleşen bir çok kimyasal olayın nedeni, atom altı parçacıkların varlığı için delilleri, kimyasal türler ve belirlenmesi, gazların ve diğer halde bulunan maddelerin çeşitli şartlardaki davranışları, termal hareket, entropi kavramı, kimyasal reaksiyon hızını etkileyen faktörler ve organik bileşikleri inceleme gibi pek çok konuda deneyim kazanırlar.

 

 

Fizik Laboratuvarı

Öğrenciler, mekanik, elektrik ve manyetizma konuları ile ilgili deneyler yaparak, günümüz teknolojisinde fiziğin ne kadar önemli bir yer aldığını görürler. Mekanik deneyleriyle kazandıkları el becerilerini gündelik hayata uygularlar. Öğrenci gruplarına verilen deney kitlerindeki deneyler, deney setinin kurulması, deneyin yapılışı ve deneyle ilgili sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili yönergeler bilgisayarda bulunan özel bir program sayesinde verilerek öğrencinin aktif olduğu bir öğrenme gerçekleştirilir.

3-D Sınıfı

Fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinde 9., 10., 11., 12. sınıfların konu başlıkları üç boyutlu şekilde özel bir sınıf ortamında yapılmaktadır.

Bilim Merkezi

Öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini amaçlayan Bilim Merkezinde fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya konularını öğretmeyi hedef alan mekanik düzenekler, optik sistemler, bitki, hayvan, mineral, böcek, kelebek, iskelet koleksiyonları, teleskop lazerli arp, tırmanan koni, sismograf gibi düzenekler bulunur. Teknolojik açıdan üst düzeyde olan bu aletler öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca yapılan proje çalışmaları bu merkezde öğrencilerle paylaşılır. Böylece sınıftaki teorik bilgiler görsel ögelerle somutlaşır, öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.

Teknoloji ve Proje Atölyeleri

Teknoloji ve proje atölyelerinde öğrenciler tasarladıkları projelerin maketlerini yaparlar. Ayrıca bu atölyelerde bulunan torna tesviye, freze, planya, dekupaj, matkap gibi makina ve aletlerin kullanmasını öğrenerek el becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda ders içerisinde kullanılacak olan materyallerin tasarımları da bu atölyelerde yapılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Dersliği

Yenilenebilir enerji birçok disiplini içerisinde barındıran bir alandır. Fizik, kimya, matematik ve biyoloji gibi birçok branşı içerisinde bulundurur. Laboratuvar uygulamaları birden çok branş için kullanılır. Amaç doğanın tükenmeyen sürekli kendini yenileyen enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yenilenebilir enerji laboratuvarında suyun hareketlerinden, güneşin ısı ve ışığından, dalga hareketlerinden rüzgardan ve suyun moleküler yapısından yararlanarak nasıl enerji üretildiğinin temelleri kavranmaktadır. Bu enerji tiplerinin birbirleri arasındaki dönüşümleri ve nasıl kendi kendini yeniledikleri konusunda disiplinler arası projeler üretilmektedir. Rüzgar panellerinin nasıl havaya karşı direnç oluşturdukları, güneş panellerindeki ısıdan nasıl yararlanılır, suyu elektroliz ederek hidrojen enerjisi elektrik enerjisine nasıl dönüştürülür, tükenen ve tükenmeyen enerji kaynakları, doğada enerji dönüşümleri uygulamalarımızdan bazılarıdır.