Matematik

AMAÇLAR

Evrensel bir dil olan matematiği, en iyi şekilde kullanabilen, sorgulayan, analitik düşünme yeteneğine sahip, modelleme ve genelleme becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek, ulusal ve evrensel değerlerin farkında, donanımlı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu beceriler geliştirilirken öğrenci merkeze alınarak aktif tutulmaktadır.

KAZANIMLAR
Öğrencilerimizin;
• Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmaları,
• Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilmeleri,
• Mantık çerçevesi yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilmeleri,
• Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilmeleri,
• Özgün düşünebilme ve araştırabilmeleri,
• Özel kavramları kesin olarak genelleyebilmeleri,
• Matematiksel ve istatistiksel düşünme yöntemlerinin doğasını ve sınırlılıklarını kavramaları,
• Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve sorgulama alışkanlığı geliştirmeleri,
• Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirmeleri,
• Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirmeleri,
• Matematikte tüm konuların özümsenmesi ve akademik anlamda başarılı olmaları,
• Türkiye Zekâ Vakfının düzenlemiş olduğu Akıl Oyunları yarışmalarında başarılı olmaları
sağlanmaktadır.

ETKİNLİKLER
• KTT (Konu Tarama Testi) uygulaması yoluyla tamamlanan konuyla ilgili eksiklerin saptanması ve bunların giderilmesiyle ilgili etüt çalışmaları veya soru çözüm saatleri,
• Ölçme değerlendirmeyle ilgili çalışmalar (ulusal sınavlara hazırlık amacıyla test çözümleri, deneme sınavları vb. ),
• Türk Zeka Vakfının her sene düzenlediği yarışmalara katılmak,
• Uluslararası Kanguru Matematik sınavına katılmak (Okulumuz Kanguru Matematik sınav merkezidir.),
• Geleneksel olarak 9. sınıflar arasında matematik yarışması düzenlemek,
• Topluluk karşısında konuşabilme yeteneklerini geliştirmek için sabah törenlerinde öğrenci sunumları düzenlemek,
• Sosyal etkinlik Kulübü

KULÜPLER
Matematik Olimpiyat Kulübü kapsamında öğrencilerimizi matematiksel bilgi ve yeteneklerle besleyip en üst düzeye çıkararak, TÜBİTAK, Bilim Olimpiyatları Sınavına öğrenci yetiştirmek amaçlanmaktadır.
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Matematik Sınavında okulumuz bölge birinciliği ve ikinciliği ödüllerini kazanmıştır.