Üniversite Sınavı Hazırlık Programı

Özel Sanko Kolejinde 12. sınıf öğrencilerinin üniversite hazırlık çalışmaları yaz kurslarıyla başlar. Bu kurslar 11.sınıfı tamamlayan öğrencilere haziranın son iki haftası ve ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren yeni eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar 5 haftalık bir süreçte verilir. Yaz kurslarında; 12. sınıf öğrencilerine gruplar halinde sınıf ortamında gerçekleştirilen YKS'ye yönelik çalışmalar yapılır. Deneme sınavları uygulanır ve öğretmenleriyle beraber soru çözüm saatleri çalışması yapılır.

12. sınıf öğrencilerine birinci dönemin başlangıcında Ölçme ve Değerlendirme biriminin yapmış olduğu sınavlar uygulanır ve sınav sonuçlarına göre MF ve TM grubu öğrencilerinin sınıfları oluşturulur. Birinci dönemin başlangıcından itibaren TYT ve AYT müfredatı işlenmeye başlanır. Sınav hazırlık sürecinde, deneme sınavları ve her ders için her konu öğretimi tamamlandıktan sonra konu tarama testleri uygulanır.

Her sınavın sonunda bölüm başkanlarıyla sınav sonuçları değerlendirilerek, sınavların madde analizleri yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonunda öğrencilerin işlenen konularla ilgili anlaşılmamış alt başlıkları tekrar edilir ve tamamlamalar yapılır.