Yabancı Diller

İngilizce

Özel Sanko Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.

Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

VERSANT SINAVLARI

Lise 9. 10.ve 11. sınıf öğrencilerimize uluslararası İngilizce seviye tespit sınavı olan Versant uygulanmaktadır. Alınan sonuçlar doğrultusunda öğrencilerimiz kur sınıflarına yerleştirilmektedirler. Bu uygulamanın amacı öğrencilerin İngilizce seviyelerine uygun sınıflarda İngilizce eğitim almalarıdır. Öğrencilerimize dönem boyunca aldıkları eğitim sonrasında ikinci bir kur sınavı uygulanmaktadır. Bu sayede öğrenciler kur atlama fırsatı elde etmektedirler.

PROGRESS SINAVLARI
Öğrencilerimizin İngilizce öğrenme süreçlerini takip etmek adına Progress Testler uygulanmaktadır. Online gerçekleştirilen bu sınavlar öğrencilerle ilgili bireysel dönüt sağlamaktadır. Progress sınavları yıl boyunca üç defa uygulanmaktadır. Yılın sonunda her öğrencinin üç sınavının sonuçları karşılaştırılmakta ve süreç analiz edilmektedir.

KULÜPLERİMİZ
1. MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ
Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır.
Her yıl MUN kulübü öğrencilerimiz en az iki farklı MUN konferansına katılım göstermektedirler. MUN Kulübü öğrencilerimize, günlük ve resmi İngilizceyi kullanma becerisi kazandırma ve dünya sorunlarının farkına vararak çözüm önerileri sunabilme imkanı sağlamaktadır.

2. BASIN KULÜBÜ
Öğrencilerimizin İngilizce yazmada yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve farklı yazım becerilerini pratik etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kulüptür. Yıl boyunca öğrencilerin çalışmalarını paylaşmak üzere iki dergi çıkarmayı hedeflemektedir.

3. İNGİLİZCE TİYATRO
İngiliz Dili ve Edebiyatından önemli eserlerin seçilip sahnelenmesinin amaçlandığı kulüpte öğrenciler seçtikleri müzikalin filmini izlemekte ve hikayesini okumaktadırlar. Hikayeyi sahneleyebilmek için çıkarmalar veya eklemeler yapmaktadırlar. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz dört beceriyi de edinme imkanı bulmakta ve en önemlisi telaffuzlarını geliştirmelerine katkı sağlanmaktadır.

LITERATURE BOARD
Ders dışı öğrenmenin sağlanması ve küçük yaşta öğrencilerimize İngiliz Edebiyatı ve Kültürünü tanıtmak amacıyla tüm okulda her katta bir tane olmak üzere ‘Edebiyat Panoları oluşturulmuştur. Panolarda her gün İngilizce tekerlemeler, fıkralar, ilginç bilgiler, zekâ oyunları, bilmeceler ve şiirler paylaşılmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimize İngilizce düşünebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

KELİME CEPLERİ
Dil öğreniminde tüm becerilerdeki başarı, kelime dağarcığı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple yıl boyunca öğrencilerin tüm İngilizce derslerinde görmüş oldukları hedef kelimeleri her an aktif olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere kelime cepleri yaptırılmıştır. Okuldaki tüm sınıflarda birer adet bulunmakta ve yıllık plana göre öğrenilen kelimeler kartlara yazılı bir şekilde ceplerde toplanmaktadır. Biriken kelimelerle yıl boyunca telaffuz, anlam, zıt anlam, eş anlam, cümlede kullanım, kelimelerin ilişkilendirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Yılın sonunda öğrenilmiş olan tüm kelimeler kelime ceplerinde birikmiş olacağından ve yıl boyunca çeşitli aktivitelerle tekrar edilmiş olacağından öğrenciler kelime hedeflerine ulaşmış olarak eğitim yılını bitirmiş olacaklardır.

İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIM
Özel Sanko Okullarının Anasınıfı, 4. sınıf, 8. sınıf ve lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2015 – 2016 Eğitim yılında Sanko Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci başlamıştır. Bu özel müfredat tasarlanırken uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.
Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, dört beceri ve ayrıca 21. Y.Y becerileri tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. Müfredat tasarım çalışmalarımız devam etmektedir.

Mezun Profillerimizde Hedeflenen Dil Seviyeleri:
- ANAOKULU(A1)
- İLKOKUL (4. SINIF- GSE 30-35 –A2)
- ORTAOKUL (8. SINIF- GSE 43 -50- B1)
- LİSE (11. SINIF – GSE 51 – 66 – B2)

OKULLAR ARASI VE DİSİPLİNLERARASI PROJELER
Akran eğitimine destek vermek ve diğer derslerde İngilizcenin kullanımını sağlamak amacıyla anasınıfları, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin birbirleriyle paylaşımda bulunabilecekleri projeler oluşturulmuştur.

QUIZ SHOW: Lise öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu, ortaokul öğrencilerimizin ise yarışmacı olarak katıldığı İngilizce yarışma programları her dönem iki defa yapılmaktadır.

İNGİLİZCE FEN DENEYLERİ: Lise öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sunmak üzere tasarladıkları ve İngilizce anlatacakları Fen deneyleri organize edilmektedir.

HİKAYE ANLATIMI: Edebiyat dersine destek vermek ve değerlere dikkat çekmek adına lise ve ortaokul öğrencilerimiz ilkokul ve anasınıfı öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatından seçtikleri masallar ve hikayeleri İngilizce anlatmaktadırlar.

KÜLTÜR GÜNLERİ
Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

Kültür Günleri Aktiviteleri:
- Şiir Dinletileri
- Hikaye Anlatımı
- İstasyon Çalışmaları
- Bahçe Oyunları
- Kulüp Sunumları
- Tiyatro Gösterisi
- Koro
- Kostüm Festivali

İkinci Yabancı Dil Almanca/İspanyolca

ALMANCA

Bugünün ve geleceğin global ekonomisinde etkili bir şekilde rekabet edebilmek; kültürler arası ilişkileri anlayabilmek, yurtdışı eğitim imkanlarına zemin hazırlamak ve iş dünyasında gittikçe artan mevcut rekabetçi ortama hazır olmak için mutlaka çift yabancı dile sahip olunması gerektiğinden okulumuzda bu doğrultuda ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir. Bu nedenle de 2. Yabancı dil olarak seçenekler arasında Avrupa’ da en çok konuşulan dil olan ve dünyada da en çok konuşulan on dil arasında yer alan Almanca sunulmaktadır.

İkinci yabancı dil öğretimi tüm lise sınıflarımızda 3 saattir. 2. yabancı dil öğretiminde, dil bilgisi odaklı öğretim yerine öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanmaktadır. Bu program, ders içerisinde eğitim teknolojilerinin ve zengin materyallerin kullanımını gerektirdiğinden Almanca öğretiminde kullanılan materyallerin bir kısmı yurtdışından temin etmekte, ayrıca öğrencilerin özelliklerine göre öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Bu öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâ gereksinimlerini karşılamak üzere seçilmektedir. Her öğrencinin anlama, konuşma, okuma ve yazma yeteneği aynı düzeyde olmadığından bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrenme tiplerine göre çeşitli metotlar kullanılarak dersler hazırlanmaktadır. Hedef yalnızca 2. yabancı dil öğrenmek değil, aynı zamanda bu kültürleri ve bu dillerin konuşulduğu ülkeleri tanımaktır. Uygulamalı öğrenmenin, yeni nesil öğrenciler için daha efektif olduğu bilincinde olan okulumuz, bu amaçla Minticity Web uygulamasını okulumuza getirmistir.

Minticity Nedir?
Minticity, sistemin tamamına internete bağlı bir bilgisayardan erişilebilen bir interaktif Almanca öğrenme portalıdır. Minticity kullanıcıları burada hazırlanan interaktif programlarla; görsel, işitsel ögelerle etkileşime geçerek aktif öğrenme yöntemi ile eğlenerek öğrenmektedir. Minticity aynı zamanda kullanıcısına konuşma ve yabancı dilini geliştirme imkânı sunmaktadır.

Neden Minticity?
Minticity, Almanca eğitimi alan öğrencilerimize eğitimlerini pekiştirme ve alternatif bir öğrenme olanağı sağlamaktadır. Tüm okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi alıştırmaları, dilbilgisi anlatımları, Fit in Deutsch sınavı ile sözcük hazinesini geliştirmeye yönelik alıştırmalar içermektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Eğitim Konseyi'nin belirlemiş olduğu seviye standartlarına uygun bir sistemdir. Minticity'nin ödev gönderme fonksiyonu sayesinde öğrencilerimiz internet ortamında ödevini yapabilmekte, öğretmenlerimiz öğrencinin hatalarını görebilmekte, sınıf başarı oranını takip edebilmekte ve öğrenci ile farklı bir platformda buluşabilme imkânını yakalamaktadır.
Okulumuzun ikinci yabancı dil amaçlarından bir tanesi de öğrencilerimizin dil düzeylerini belgeleyebilmeleridir. Konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.

A2 seviyesine ulaşan bir öğrenci yurtdışında akıcı olarak kendini ifade edebilir; yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilir; hayallerini, görüşlerini ve olasılıkları tarif edebilir ve bu dilde iletişim kurabilir. Bu amaçla uygulanan oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırılır. Tüm bunların yanı sıra afiş, masal anlatımı ve proje çalışmalarıyla kazanımlar tüm seviyelerde pekiştirilir.

İSPANYOLCA

21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, İngilizce ve Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve ABD’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okullarında 2014’ten itibaren ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

Lise bölümümüzde 9. ve 10. sınıflarda seçmeli olarak sunulan İspanyolca dersi, haftada 3 saat verilmektedir. Dersin amacı, duyduğunu ve okuduğunu temel düzeyde anlama, anladığını ifade edebilme ve bu dili günlük yaşamda doğru kullanma becerisini öğrencilerimize kazandırmaktır. Bunun yanı sıra İspanyol kültürünü tanıma ve anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek filmler, müzikler, oyunlar ve görsel malzemelerle dersler daha da keyifli hale gelir. 

İSPANYOLCA YAZ OKULU
Sene sonunda öğrencilerimiz İspanya’ya 15 günlük dil okuluna giderler. Dil okulunda İspanyolca dil becerilerini geliştirirler, İspanyol kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurlar. Eğitimin yanı sıra çeşitli aktiviteler ve geziler düzenlenir. Eğitimin sonunda da öğrencilere sertifikaları verilir.

Kültür Günleri
Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

Kültür Günleri Aktiviteleri:
- Şiir Dinletileri
- Hikaye Anlatımı
- İstasyon Çalışmaları
- Bahçe Oyunları
- Kulüp Sunumları
- Tiyatro Gösterisi
- Koro
- Kostüm Festivali