Ölçme ve Değerlendirme Birimi

ANASINIFI

1: Periyodik Kazanım Değerlendirme
Eğitim-öğretim yılı boyunca, kurumumuz ölçme değerlendirme birimi koordinatörlüğünde, aylık olarak devam eden ölçme çalışmaları (gözlem ve gözlem formları, anekdot kayıt formları, kontrol listeleri), öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği, hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanarak, öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapılır. Bu veriler ile ihtiyaçları gözden geçirilen çocuklar, gerekli görülen konularda desteklenir.

2: Bireysel Gelişim Dosyası (Portfolyo)

Portfolyo; öğrencinin, eğitim yaşantısından, kendi inisiyatifleri doğrultusunda seçtiği kesitleri(deney, şarkı, drama, vs.), yalnızca anne-babasına sunduğu bir süreçtir. Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçiren çocuk, kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenirken, yarattığı ve yaptığı işlerle onur duymasını sağlar. Çocuğun öz değerlendirme fırsatı bulduğu bu süreç, öz güvenini ve öz sayısını arttırır. Öğrenme gücünün bilinçli bir biçimde farkına varmasını sağlar. Etkin çalışmalar yapma doğrultusunda cesaretlendirir ve güdüler. Bireysel stilini belirginleştirir.

İLKOKUL
İlkokul kademesinde geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları birlikte kullanılır. Okulumuzun kurumsal sınavları olan Giriş Düzey Belirleme (GDBS), Genel İzleme (GİS) ve Genel Erişi Sınavları (GES) ile öğrencilerin sene başındaki, dönem ortalarındaki ve dönem sonlarındaki akademik başarıları ölçülür. Dış kaynaklı sınavlar ile öğrencilerin objektif olarak akademik durumunun ölçümü sağlanır. Öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlar ve konu tarama testleri değerlendirilir ve yazılı geri bildirim verilir. Öğrencilerin okuma ve yazma becerileri ayrıca değerlendirilir. K12NET bilgi sistemi kullanılarak öğrencinin kişisel gelişimi takip edilir ve gelişimine yön verilir. Ayrıca Beden Eğitimi, Sanat ve İngilizce derslerinde de tamamlayıcı ölçme araçları kullanılır.
Yapılan sınav sonuçları öğretmenler ve ölçme değerlendirme direktörü, rehber öğretmen ve idareci tarafından toplantı yapılarak değerlendirilir. Değerlendirmede madde analizi, konu analizi, öğrenci /sınıf /şube bilgi haritası, öğrenci gelişimi takibi, ders başarı ortalaması takibi (yıl içi, yıllara göre) yapılır. Tespit edilen kazanım eksikleri üzerinden öğrenciler etüt çalışmalarına dahil edilir. Öğrencilerin eksikleri giderildiği gibi farklı çalışmalarla yetkinliklerin arttırılması hedeflenmektedir.

ORTAOKUL
Ortaokul kademesinde geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları birlikte kullanılır. Okulumuzun kurumsal sınavları olan Giriş Düzey Belirleme (GDBS), Genel İzleme (GİS) ve Genel Erişi Sınavları (GES) ile öğrencilerin sene başındaki, dönem ortalarındaki ve dönem sonlarındaki akademik başarıları ölçülür. Dış kaynaklı sınavlar ile öğrencilerin objektif olarak akademik durumunun ölçümü sağlanır. Türkiye genelinde seçkin yayınevlerinin deneme sınavlarına kurumsal olarak katılım sağlanır. Öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlar ve konu tarama testleri değerlendirilir ve yazılı geri bildirim verilir. Ayrıca Beden Eğitimi, Sanat ve İngilizce derslerinde de tamamlayıcı ölçme araçları kullanılır. K12NET bilgi sistemi kullanılarak öğrencinin kişisel gelişimi takip edilir ve gelişimine yön verilir.
Yapılan sınav sonuçları öğretmenler ve ölçme değerlendirme direktörü, rehber öğretmen ve idareci tarafından toplantı yapılarak değerlendirilir. Değerlendirmede madde analizi, konu analizi, öğrenci /sınıf /şube bilgi haritası, öğrenci gelişimi takibi, ders başarı ortalaması takibi (yıl içi, yıllara göre) yapılır. Öğrencilerin eksikleri giderildiği gibi farklı çalışmalarla yetkinliklerin arttırılması hedeflenmektedir.

KOLEJ VE FEN - TEKNOLOJİ LİSESİ
Özel Sanko Koleji ve Fen - Teknoloji Lisesinde geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları birlikte kullanılır. Okulumuzun kurumsal sınavları olan Giriş Düzey Belirleme (GDBS), Genel İzleme (GİS) ve Genel Erişi Sınavları (GES) ile öğrencilerin sene başındaki, dönem ortalarındaki ve dönem sonlarındaki akademik başarıları ölçülür. Dış kaynaklı sınavlar ile öğrencilerin objektif olarak akademik durumunun ölçümü sağlanır. Türkiye genelinde seçkin yayınevlerinin deneme sınavlarına kurumsal olarak katılım sağlanır.
Sınıf seviyesine göre kademeli olarak deneme sınav sayısında artış olur. 12. Sınıf öğrencilerimize her hafta YGS-LYS deneme sınavı yapılmaktadır. Farklı yayınevlerinden temin edilen sınavlarla öğrencilerin farklı seviyede ve farklı bakış açısıyla yazılmış soruları görmeleri ve aşinalık kazanmaları sağlanır.
Öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlar ve konu tarama testleri değerlendirilir ve yazılı geri bildirim verilir. Ayrıca Beden Eğitimi, Sanat ve İngilizce derslerinde de tamamlayıcı ölçme araçları kullanılır. K12NET bilgi sistemi kullanılarak öğrencinin kişisel gelişimi takip edilir ve gelişimine yön verilir.
Yapılan sınav sonuçları öğretmenler ve ölçme değerlendirme direktörü, rehber öğretmen ve idareci tarafından toplantı yapılarak değerlendirilir. Değerlendirmede madde analizi, konu analizi, öğrenci /sınıf /şube bilgi haritası, öğrenci gelişimi takibi, ders başarı ortalaması takibi (yıl içi, yıllara göre) yapılır. Öğrencilerin eksikleri giderildiği gibi farklı çalışmalarla yetkinliklerin artırılması hedeflenmektedir.