İdari Kadro

 Gülnur KARSLIGİL ERGİN
Ortaokul Müdür Yardımcısı

gerginsanko.k12.trAysun TAŞDOĞAN
Ortaokul Müdür Yardımcısı

atasdogan@sanko.k12.tr