Uygulamalar

Öğrenen Okullar

Öğrencileri hayata hazırlamak amacıyla, iletişim becerisi güçlü, yaşama olumlu bakabilen, problem çözme konusunda yetkin, zamanını yönetebilen bireyler yetiştirmek için takım çalışmaları ile öğrenmeyi öğrenmeye öncülük eden bir uygulamadır.

TEOG - Merkezi Ortak Sınav Çalışmaları

Merkezi Ortak Sınav sistemi, 8. sınıflarda dönemde bir kez 6 temel branş (Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinden yapılan ortak sınavdır. Tarihi ve konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve duyurulur. Her dersin katsayısı farklıdır ve bu katsayılara göre öğrencinin puanı belirlenir. 6., 7., ve 8. sınıflardaki karne notu ortalaması ile bu ortak sınavın puan ortalaması alınır. Sonuç öğrencinin liseye giriş puanını belirler.

5. ,6. ,7. ve 8. sınıflarımızda uygulanan çalışmalar ile öğrenciler akademik donanımlarını artırır. Sınav başarısı için yapılan her sınav sonrası öğrenci takip ve değerlendirme toplantıları yapılır. K12.NET öğrenci bilgi sistemi ile tespit edilen bilgi eksiklikleri sınıf düzeyinde uzmanlaşmış öğretmen kadrosunun desteğiyle tamamlanır. Ayrıca bireysel başarı destek formu ödevleriyle öğrencilerin sınav sonuçlarını değerlendirmeleri ve eksik oldukları kazanım noktasında öğretmenlerin desteğiyle telafi çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları katkıya takviye ve etüt çalışmaları ile ulaşırlar Sınav gruplarında (8. sınıf) sabit etüt sistemi uygulanmaktadır.

İlkokul çağının keyifli eğitim ortamını zenginleştirerek artan akademik içerikle harmanlayarak çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde olan öğrencilerimizi karşılamaktayız. Öğrencilerimizin sınavlarda akademik yönden verilen destek kadar psikolojik olarak sınava hazırlanmaları gerektiğinin farkındalığıyla planlamalar yapılmaktadır. Ortaokul psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak öğrencilerimizin akademik performansını destekleyici bireysel takip çalışmaları yapılmaktadır.
• Sınav sistemi,
• Verimli ders çalışma,
• Zaman yönetimi,
• Motivasyon,
• Sınav kaygısı gibi konularda seminerler ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca sınav sonrası TEOG tercih danışmanlığı yapılmaktadır.

Çoklu Zeka Uygulamaları ve Öğrenci Merkezli Eğitim

Temelinde grup çalışmaları, bireysel öğretim yaklaşımları ve proje tabanlı öğrenmenin yer aldığı çoklu zeka öğretim yöntemlerini kuruluşundan bu yana uygulayan okulumuz; Türkiye'de çoklu zeka ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını ilk benimseyen ve başarıyla uygulayan okullardandır.

Proje Tabanlı Öğrenme

Gerçek öğrenmenin öğrencinin tüm duyularını harekete geçirmekle mümkün olacağı inancıyla; tüm eğitim-öğretim programları yaparak yaşayarak öğrenme ve proje tabanlı eğitim üzerine yapılandırılır.

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme; öğrencinin bireysel olarak öğrenmenin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edildiği bir öğrenme biçimidir.
Bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan ve öğrenme deneyimleri kazanmaları için fırsat sağlar.