Yönetim & Denetleme Kurulu

Başkan
Funda KARAYILAN

Başkan Yardımcısı
Aytül BÜYÜKTAŞ

Başkan Yardımcısı
Levent MERMER

Sekreter
Deniz SAMLI

Sayman
Zeynep DURAN

Üye
Emsal SERGEN

Üye
Esra AKINAL

Üye
Seçil GÜDEMEZOĞLU


Üye
Hakan SABAHLAR

Üye
Cuma ÖZTÜRK

Üye
Murat BÜYÜKBEŞE

Üye
Filiz PULGU

Üye
Sibel ERCAN

Denetleme Kurulu Başkanı
Melda SÖZMEN

Denetleme Kurulu Üyeleri
Fatma SAYIN
Seda ÖZGÜLER