Kapat
Kolej
Kolej
//

Yabancı Diller

 • İngilizce
 • Özel Sanko Okulları sürekli değişen dünyaya ayak uydurmada ve çağı yakalamada kendini kanıtladığı gibi eğitime ve dolayısıyla geleceğe yön veren bir kurum olma özelliğini de sürdürmektedir.

  Uygulanan sistemde İngilizce eğitiminde anaokulundan lise sona kadar yaş aralığının hedeflerinin net olarak belirlenmesi ve buna bağlı olarak ölçme-değerlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu sistem sadece sonuç odaklı değil, süreci takip eden ve gerektiğinde çözümler sunan bir altyapı da sağlamaktadır.

  TOEFL SINAVLARI:
  9. sınıftan itibaren her öğrencimizin uluslararası düzeyde seviyelerinin belirlenmesi için TOEFL sınavları uygulanır. Yabancı dil derslerine yapılan çalışmalar sene sonunda alınacak TOEFL sınavlarına yönelik programlanmıştır.

  KULÜPLERİMİZ
  1. MUN (MODEL UNITED NATIONS) KULÜBÜ

  Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır.

  Her yıl MUN kulübü öğrencilerimiz en az iki farklı MUN konferansına katılım göstermektedirler. MUN Kulübü öğrencilerimize, günlük ve resmi İngilizceyi kullanma becerisi kazandırma ve dünya sorunlarının farkına vararak çözüm önerileri sunabilme imkanı sağlamaktadır.

  2. İNGİLİZCE TİYATRO
  İngiliz Dili ve Edebiyatından önemli eserlerin seçilip sahnelenmesinin amaçlandığı kulüpte öğrenciler seçtikleri müzikalin filmini izlemekte ve hikayesini okumaktadırlar. Hikayeyi sahneleyebilmek için çıkarmalar veya eklemeler yapmaktadırlar. Bu çalışmalar ile öğrencilerimiz dört beceriyi de edinme imkanı bulmakta ve en önemlisi telaffuzlarını geliştirmelerine katkı sağlanmaktadır.

  3-LITERATURE-CULTURE BOARD
  Ders dışı öğrenmenin sağlanması ve küçük yaşta öğrencilerimize İngiliz Edebiyatı ve Kültürünü tanıtmak amacıyla tüm okulda her katta bir tane olmak üzere ‘Edebiyat Panoları oluşturulmuştur. Panolarda her gün İngilizce tekerlemeler, fıkralar, ilginç bilgiler, zekâ oyunları, bilmeceler ve şiirler paylaşılmaktadır. Bu uygulama ile öğrencilerimize İngilizce düşünebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

  4-DEBATE 
  İngilizce münazara kulübü ile öğrencilerimizin hem eleştirel düşünme becerileri ve aynı anda da dildeki en önemli becerilerinin gelişimine katkı sağlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Yıl boyunca öğrencilerimiz İngilizce münazara kulübünde kulübün gerektirdiği kurallar ve çalışmaları yaparak ülke genelinde ve yurt dışında düzenlenen münazara yarışmalarına katılarak farklı ödüller kazanma şansı elde etmektedirler.

  İNGİLİZCE MÜFREDAT TASARIM
  Özel Sanko Okullarının Ana sınıfı, 4 ve 8. sınıf ile lise mezun profillerini netleştirmek ve tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde standardı yakalamak adına 2015-2016 Eğitim yılında Sanko Okullarına özel İngilizce Müfredat tasarım süreci başlamıştır. Bu özel müfredat tasarlanırken uluslararası İngilizce dil müfredatı olan Avrupa Dil Referansı (CEFR) temel alınmıştır.

  Müfredat oluşturulurken her kademede işlenecek olan kelime, dil bilgisi, dört beceri ve ayrıca 21. Y.Y becerileri tasarlanmış ve bunların hangi metot ve tekniklerle öğretileceği standarda bağlanmıştır. Müfredat tasarım çalışmalarımız devam etmektedir.

  Mezun Profillerimizde Hedeflenen Dil Seviyeleri:
  • ANA SINIFI (A1)
  • İLKOKUL (4. SINIF- GSE 30-35 –A2)
  • ORTAOKUL (8. SINIF- GSE 43 -50- B1-B1+)
  • LİSE (11. SINIF – GSE 51 – 66 – B2-C1)

  OKULLAR ARASI VE DİSİPLİNLERARASI PROJELER
  Akran eğitimine destek vermek ve diğer derslerde İngilizcenin kullanımını sağlamak amacıyla anasınıfları, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin birbirleriyle paylaşımda bulunabilecekleri projeler oluşturulmuştur.

  QUIZ SHOW: Lise öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu, ortaokul öğrencilerimizin ise yarışmacı olarak katıldığı İngilizce yarışma programları her dönem iki defa yapılmaktadır.

  İNGİLİZCE FEN DENEYLERİ: Lise öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sunmak üzere tasarladıkları ve İngilizce anlatacakları Fen deneyleri organize edilmektedir.

  HİKAYE ANLATIMI: Edebiyat dersine destek vermek ve değerlere dikkat çekmek adına lise ve ortaokul öğrencilerimiz ilkokul ve anasınıfı öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatından seçtikleri masallar ve hikayeleri İngilizce anlatmaktadırlar.

  KÜLTÜR GÜNLERİ
  Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

  Kültür Günleri Aktiviteleri:
  • Şiir Dinletileri
  • Hikaye Anlatımı
  • İstasyon Çalışmaları
  • Bahçe Oyunları
  • Kulüp Sunumları
  • Tiyatro Gösterisi
  • Koro
  • Kostüm Festivali

 • İkinci Yabancı Dil Almanca/İspanyolca
 • ALMANCA
  Bugünün ve geleceğin global ekonomisinde etkili bir şekilde rekabet edebilmek; kültürler arası ilişkileri anlayabilmek, yurtdışı eğitim imkanlarına zemin hazırlamak ve iş dünyasında gittikçe artan mevcut rekabetçi ortama hazır olmak için mutlaka çift yabancı dile sahip olunması gerektiğinden okulumuzda bu doğrultuda ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem vermektedir. Bu nedenle de 2. Yabancı dil olarak seçenekler arasında Avrupa’da en çok konuşulan dil olan ve dünyada da en çok konuşulan on dil arasında yer alan Almanca sunulmaktadır.

  İkinci yabancı dil öğretimi tüm lise sınıflarımızda 2 saattir. 2. yabancı dil öğretiminde, dil bilgisi odaklı öğretim yerine öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanmaktadır. Bu program, ders içerisinde eğitim teknolojilerinin ve zengin materyallerin kullanımını gerektirdiğinden Almanca öğretiminde kullanılan materyallerin bir kısmı yurtdışından temin etmekte, ayrıca öğrencilerin özelliklerine göre öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Bu öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâ gereksinimlerini karşılamak üzere seçilmektedir. Her öğrencinin anlama, konuşma, okuma ve yazma yeteneği aynı düzeyde olmadığından bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak öğrenme tiplerine göre çeşitli metotlar kullanılarak dersler hazırlanmaktadır. Hedef yalnızca 2. yabancı dil öğrenmek değil, aynı zamanda bu kültürleri ve bu dillerin konuşulduğu ülkeleri tanımaktır. Uygulamalı öğrenmenin, yeni nesil öğrenciler için daha efektif olduğu bilincinde olan okulumuz, bu amaçla Minticity Web uygulamasını okulumuza getirmiştir.

  Minticity Nedir?
  Minticity, sistemin tamamına internete bağlı bir bilgisayardan erişilebilen bir interaktif Almanca öğrenme portalıdır. Minticity kullanıcıları burada hazırlanan interaktif programlarla; görsel, işitsel ögelerle etkileşime geçerek aktif öğrenme yöntemi ile eğlenerek öğrenmektedir. Minticity aynı zamanda kullanıcısına konuşma ve yabancı dilini geliştirme imkânı sunmaktadır.

  Neden Minticity?
  Minticity, Almanca eğitimi alan öğrencilerimize eğitimlerini pekiştirme ve alternatif bir öğrenme olanağı sağlamaktadır. Tüm okuma, dinleme, yazma ve dilbilgisi alıştırmaları, dilbilgisi anlatımları, Fit in Deutsch sınavı ile sözcük hazinesini geliştirmeye yönelik alıştırmalar içermektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Eğitim Konseyi'nin belirlemiş olduğu seviye standartlarına uygun bir sistemdir. Minticity'nin ödev gönderme fonksiyonu sayesinde öğrencilerimiz internet ortamında ödevini yapabilmekte, öğretmenlerimiz öğrencinin hatalarını görebilmekte, sınıf başarı oranını takip edebilmekte ve öğrenci ile farklı bir platformda buluşabilme imkânını yakalamaktadır.

  Okulumuzun ikinci yabancı dil amaçlarından bir tanesi de öğrencilerimizin dil düzeylerini belgeleyebilmeleridir. Konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.

  A2 seviyesine ulaşan bir öğrenci yurtdışında akıcı olarak kendini ifade edebilir; yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilir; hayallerini, görüşlerini ve olasılıkları tarif edebilir ve bu dilde iletişim kurabilir. Bu amaçla uygulanan oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırılır. Tüm bunların yanı sıra afiş, masal anlatımı ve proje çalışmalarıyla kazanımlar tüm seviyelerde pekiştirilir.

  İSPANYOLCA
  21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, İngilizce ve Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ve ABD’de en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanında birçok önemli uluslararası kuruluşun da resmi dillerindendir. Dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından konuşulan İspanyolca, ülkemizde de gittikçe önem kazanmakta ve artık okullarda en çok öğretilen ikinci yabancı dil olmuştur. Bu yüzden İspanyolca, Özel Sanko Okullarında 2014’ten itibaren ikinci yabancı dil olarak sunulmaktadır.

  Lise bölümümüzde 9. ve 10. sınıflarda seçmeli olarak sunulan İspanyolca dersi, haftada 2 saat verilmektedir. Dersin amacı, duyduğunu ve okuduğunu temel düzeyde anlama, anladığını ifade edebilme ve bu dili günlük yaşamda doğru kullanma becerisini öğrencilerimize kazandırmaktır. Bunun yanı sıra İspanyol kültürünü tanıma ve anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek filmler, müzikler, oyunlar ve görsel malzemelerle dersler daha da keyifli hale gelir.

  İSPANYOLCA YAZ OKULU
  Sene sonunda öğrencilerimiz İspanya’ya 15 günlük dil okuluna giderler. Dil okulunda İspanyolca dil becerilerini geliştirirler, İspanyol kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurlar. Eğitimin yanı sıra çeşitli aktiviteler ve geziler düzenlenir. Eğitimin sonunda da öğrencilere sertifikaları verilir.

  Kültür Günleri
  Kültür Günleri’nde okulumuzda eğitimi verilen üç dilin (İngilizce, Almanca ve İspanyolca) konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtmak ve dillerin farklı ortamlarda kullanımını sağlamak amacıyla yılın sonunda Kültür Günleri düzenlenmektedir.

  Kültür Günleri Aktiviteleri:
  • Şiir Dinletileri
  • Hikaye Anlatımı
  • İstasyon Çalışmaları
  • Bahçe Oyunları
  • Kulüp Sunumları
  • Tiyatro Gösterisi
  • Koro
  • Kostüm Festivali

Neden
Özel Sanko Okulları?
 • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
 • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
 • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
 • Nitelikli akademik kadrosu, 
 • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
 • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
 • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
 • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
 • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
 • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz