Kapat
İlkokul
İlkokul
//

Rehberlik İlkokul

Tam zamanlı üç PDR uzmanının görev yaptığı SANKO İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik hizmetler sunar. Bu hizmetler öğrenciyi tanıma, öğrencinin kendini tanıması, okula uyum, benlik gelişimi, karar verme, problem çözme, kişilerarası ilişkiler ve iletişim, çalışma becerileri konularını ele alır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri öğrencinin bütünsel gelişimine odaklanır. Yaklaşım olarak önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını benimser.
 
Hizmetler
• Öğrenci Kayıt Hizmetleri: Çocuğun ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkileri, akademik başarısı ve sınıf içerisindeki davranışlarıyla ilgili olarak okula kayıt yaptırmak isteyen her bir öğrenciyle görüşme düzenler.
• Oryantasyon Hizmetleri: Öğrencilere okullarını ve eğitim alanlarını tanıtmak amacıyla yürütülür. Öğrenciler okulun fiziki yapısı, okuldaki eğitimsel, sosyal, kültürel faaliyetler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve öğrenmek istedikleri diğer şeyler hakkında bilgilendirilir. Öğrenci; okula uyumu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bağ kurması için desteklenir.
• Akademik Rehberlik Hizmetleri: Öğrencilere olumlu çalışma alışkanlıkları kazandırmak, öğrenme merakı ve motivasyonlarını artırmak ve kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak, öğrenme stilleri hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla sunulur. 
• Grupla Psikolojik Danışma: Her kademenin ihtiyaçlarına göre belirlenen önleyici rehberlik bakış açısıyla hazırlanan yapılandırılmış grup oturumlarıdır. Duygu farkındalığı, duyguların ifade edilmesi, öfkeyle başa çıkma, sakinleşme yolları, akran ilişkileri, sınav kaygısıyla baş etme, iletişim becerileri gibi konularda düzenlenir. Grupla psikolojik danışma oturumları okul psikolojik danışmanları tarafından yürütülür. 
• Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri: Özel Sanko Okulları'nda gelişimsel danışmanlık hizmetleri verilir. Normal gelişim sürecinin parçası olan konulara yönelik grup rehberlik çalışmaları, kişisel sorunları olan öğrenciler için ise bireysel görüşmeler düzenlenir. Bu görüşmelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik ilke ve yöntemleri kullanılır. Bireyler gönüllü olarak ya da öğretmenlerinin /yöneticilerinin /ebeveynlerinin /okul yönetiminin yönlendirmesiyle bu hizmetten yararlanabilir. 
• Ebeveynlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri: Ebeveynler kendi çocuklarının gelişimi veya ihtiyaç duydukları konularla ilgili okul psikolojik danışmanlarıyla rutin görüşmeler yapar. Tüm kademelerde düzenli ebeveyn eğitimleri ve atölye çalışmaları yapılır. Etkili iletişim becerileri, Ebeveyn tutumları, Farkındalık temelli ebeveynlik, Yaşam becerilerinin güçlenmesi, Kardeş İlişkileri Atölyesi başlıca yapılan ebeveyn eğitimlerindendir. Ebeveynler veli bülteni ve veli mektuplarıyla bilgilendirilir ve süreç güçlendirilir.
• Rehberlik Dersleri: Her kademe psikolojik danışmanı yılın başında oluşturduğu plan çerçevesinde müfredatı çerçevesinde yıl boyunca belirli aralıklarla derse girer. Sınıf içi etkinlikler her yılın ihtiyacına göre revize edilir. 
• Testler ve Envanterler: Öğrencilerin duygusal, davranışsal ve akademik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla objektif testler ve envanterler uygulanır. Öğrencilere uygulanan test ve envanterlerin sonuçları ebeveynlerle paylaşılarak, desteklenmesi gereken durumlara ilişkin süreç işbirliği ile yürütülür.  

Neden
Özel Sanko Okulları?
  • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
  • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
  • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
  • Nitelikli akademik kadrosu, 
  • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
  • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
  • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
  • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
  • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
  • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz