Kapat
Gaziantep'ten
Dünyaya açılan
Eğitim Ekolü

İnsan Kaynakları Birimi

 • Açık Pozisyonlar
 • Eylül 2001 tarihinde Eğitim Öğretim hayatına başlayan Özel SANKO Okulları; kısa süre içerisinde ülkemizde ilklere imza atmış, uzman eğitimci ve idari kadrosu ile Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Lisesi kademelerinde eğitim hizmeti veren büyük ve kurumsal bir kurumudur.

  Özel SANKO Okullarında öğretmenlerin öğrenen birey, öğrenen okul ve öğrenen toplum olma yolunda kurumsal felsefe ve amaçlara uygun olarak mesleki gelişimleri desteklenir.

  GENEL BAŞVURULAR

  Kurumumuzda görev almak üzere hayat boyu öğrenme anlayışını benimsemiş, bilgi, beceri ve yeteneklerini bizlerle paylaşacak öğretmen adayları arıyoruz.

  Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun,
  • Pedagojik formasyona sahip,
  • Tercihen yüksek lisans yapmış,
  • Çözüm odaklı,
  • Ekip çalışmasına yatkın, dinamik, sözlü ve yazılı iletişim becerisi kuvvetli,
  • Öğrenci – öğretmen – veli iletişimi güçlü,
  • Problem çözme becerisi gelişmiş,
  • Yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen,
  • Resmi mevzuat, MEB yönetmeliklerine, idari ve akademik süreçlerine hakim,
  • Çağdaş eğitim yöntem ve teknolojilerini kullanabilen,
  • İnsan ilişkilerinde girişimci, empati kurabilen, iletişim gücü yüksek, üretken,
  • Etkin sınıf yönetimi becerilerine sahip,
  • Proje çalışmalarına yatkın,
  • Kitap okuma alışkanlığına sahip,
  • Giyimine ve konuşmasına özen gösteren,
  • Mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan,
  • Erkek adaylarda askerlik yükümlülüğü bulunmayan,
  Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

  Yapılan başvurular, aday veri tabanımızda gizlilik esasına dayalı olarak saklı tutulacak ve niteliklerinizin uygun olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
  Başvurunuzu yaparken çalışmak istediğiniz branşı ve kademeyi belirten bir ön yazı yazmayı ve başvurunuza fotoğraf eklemeyi unutmayınız.

  Özel SANKO Okullarına göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

  Genel Başvurularınız İçin;

  E-Mail: insankaynaklari@sanko.k12.tr adresimize mail gönderebilirsiniz.

 • İnsan Kaynakları Vizyon ve Misyonumuz
 • Vizyonumuz

  Özel Sanko Okulları vizyonu doğrultusunda; nitelikli iş gücünün tercih ettiği ve kalıcı olmak için çalıştığı, yeniliklere ve gelişime açık, dinamik, aidiyetlik duygusu gelişmiş kendisiyle ve dünyayla barışık mutlu çalışanların olduğu , sektöründe en çok tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak ve ülkemizin istihdamına katkıda bulunmaktır.

  Misyonumuz

  "Doğru işe doğru insan" politikası ile Özel Sanko Okulları vizyon ve misyonuna hizmet edebilecek ve hedeflerine ulaştıracak yönde çalışan ihtiyacını tespit etmek, yerleştirmek ve geliştirmek,
  Çalışanlarımızın memnuniyetini ve kuruma bağlılığını arttırmak,
  Sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyerek, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacağı bir çalışma ortamı sağlamak,
  Kurum hedeflerimiz doğrultusunda Kariyer Gelişim Planları yapmak,
  Rekabetçi, doğru bir Ücret Politikası uygulamak,
  Etkili bir Performans Yönetimi sistemi ile insan kaynakları stratejilerimizi belirlemektir.

 • İşe Alım Politikamız & Başvuru Sistemimiz
 • Birimimize yapılan her başvuru insan kaynakları sistemi veri tabanında dosyalanmaktadır.

  Herhangi bir pozisyon açılması durumunda öncelikle bu veri tabanından faydalanılmaktadır.

  Aranan nitelikte bir aday bulunmaması durumunda internet sitemizde yayınlayacağımız ilana verilecek cevaplara öncelik verilecektir.

  Tüm iş başvuruları  web sayfamızda bulunan İnsan Kaynakları başvuru mnail adresi üzerinden kabul edilmektedir. Tüm değerlendirmeler sistem üzerinden yapıldığı için elden veya faksla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  Kurumumuza başvurularda her pozisyon için görev tanımları belirlenmiştir. Yapılan tüm başvurular her bir görev için ayrı olarak belirlenmiş ön koşullar dikkate alınarak insan kaynakları birimimizce değerlendirilmektedir.

  İşe alım prosedürümüze göre, ihtiyaç doğduğunda işe alımlar iki aşamada gerçekleşmektedir.

  1.Aşama;

  İhtiyaç doğrultusunda başvurular arasından uygun nitelikli adaylar belirlenir. Öğretmen adayları için sözlü ve yazılı mülakat yapılır. İdari personel adayları ise sözlü mülakat yapılarak değerlendirilir. Mülakata çağırılacak adayların beraberinde diplomalarını, sertifika ve ödül belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

  2.Aşama;

  Birinci aşamada uygun görülen adaylar tekrar ikinci görüşmeye çağırılır. Öğretmen adaylarından ‘örnek ders anlatımı’ istenerek mülakat komisyonunun üyeleri tarafından değerlendirilir. İdari personel adaylarına ise tekrar okul yönetimi tarafından ikinci sözlü mülakat yapılarak mesleki ve kişisel deneyimleri değerlendirilir. Mülakata alınan adaylara en kısa sürede olumlu veya olumsuz e-posta yoluyla cevap verilir.

 • İşe Alım Süreci
 • İnsan Kaynakları Bölümünün sorumluluğunda yürütülen seçme ve yerleştirme süreci, Özel Sanko Okulları bünyesindeki  açık pozisyonlara kurumun vizyon, misyon, strateji ve değerlerine en uygun adayları yerleştirmeyi amaçlar.

  Özel Sanko Okulları bünyesinde akademik ve idari kadroda oluşan açık pozisyonlar Kurum internet sitesinde ve anlaşmalı olduğumuz aday arama portalında ilan ile duyurulur.

  Web sitemizin İnsan Kaynakları Bölümünden yapılan başvurular, her bir görev için ayrı ayrı belirlenmiş olan iş gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ön koşulları taşıdığı belirlenen adayların başvuruları, uygun açık pozisyonlar için değerlendirmeye alınır. Pozisyonun özelliklerine göre, sınav, yetkinlik bazlı mülakat, kişilik envanteri ve örnek ders anlatımı gibi aşamalardan başarı ile geçen adaylara iş teklifi yapılır.

 • İnsan Kaynakları Süreçlerimiz
 • Oryantasyon;

  Özel Sanko Okulları ailesine yeni katılan çalışanın kurum faaliyetlerini bilmesi, çalışma yöntemlerini öğrenmesi, uyum sağlama sürecinin hızlandırılması için İnsan Kaynakları Müdürü tarafından bir oryantasyon programı yapılır.

  Hizmet içi Eğitimler;

  Her yıl yapılan performans değerlendirme sonucuna göre çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim analizleri yapılır. Haziran ayında Genel Müdürlük tarafından bir sonraki çalışma yılının hizmet içi eğitimlerine yönelik planlama  İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilir.

  Performans Yönetimi;

  Performans değerlendirme sistemi; Özel Sanko Okullarında çalışanın iş memnuniyetini arttırarak, yönetim ile çalışan arasındaki iletişimi geliştirme amacını taşımaktadır. Bu sistem ile çalışanın içeriği ve kriterleri tanımlanan görevindeki yetkileri ve hedefleri ile ilgili gösterdiği başarının, eşit ağırlıkla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Kariyer Yönetimi;

  Özel Sanko Okulları, öğretmen ve yöneticilerini kendi içinde yetiştirme politikasını benimsemiştir. Çalışana bilgi ve beceri birikimi ile mevcut pozisyon imkanına göre yatay ve dikey geçiş imkanı sağlanmaktadır.

 • Eğitimlerimizden
 • //

 • Etkinliklerimizden
 • //

 • İletişim Bilgileri
 • İnsan Kaynakları Ofisi

  Tel : +90 (342) 211 55 00 


  Adres
  Özel Sanko Okulları Pancarlı Mah.Kültür Cad. 27060 Şehitkamil / Gaziantep


  E-posta

  insankaynaklari@sanko.k12.tr

Neden
Özel Sanko Okulları?
 • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
 • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
 • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
 • Nitelikli akademik kadrosu, 
 • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
 • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
 • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
 • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
 • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
 • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz