Kapat
Gaziantep'ten
Dünyaya açılan
Eğitim Ekolü

Ölçme ve Değerlendirme Direktörlüğü

Okul olarak temel ölçme ve değerlendirme amaçlarımız şunlardır:
•    Öğrencilerin öğrenme düzeylerini takip etmek, 
•    Eğitim-öğretim sürecinde sınıf içi ve dışı ölçme ve değerlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
•    Öğrenenlerin bilgi, anlama, becerilerini ve öğrenme süreçlerini takip etmek,
•    Uygulamalarımızı ve öğretim programımızı verilerle geliştirmeye katkı sunmak,
•    Öğretim sürecinde kullanılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları hakkında tüm okul topluluğuna (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimine) geribildirim vermek.

Okul kayıt-kabul sürecinde ölçme çalışması ana unsurlardan biridir. Kayıt-kabulün gerçekleşebilmesi için aday öğrencinin sınıf seviyesine bağlı olarak Akademik Görüşme veya SANKO Giriş Sınavı uygulanır.
SANKO Giriş Sınavı, Akademik Görüşme ve Rehberlik Görüşmeleri: Ana sınıfı ve 1.sınıf için öğrencilerin kayıt-kabul sürecinde rehberlik görüşmesi yapılır. 2-3. Sınıflar için rehberlik görüşmesi ve akademik görüşme gerçekleştirilir. 4. sınıf ve sonrası için ise SANKO Giriş Sınavı ve rehberlik görüşmesi yapılır. Kayıt-kabulün gerçekleşebilmesi için görüşme sonuçlarının ve varsa giriş sınavı sonucunun olumlu olması gerekir.
Kademelere göre yapılan çalışmalar ve uygulamaların altında yatan felsefemiz aşağıda sunulmuştur.

ANA SINIFI VE İLKOKUL
Ana sınıfı ve ilkokul kademelerinde yapılan çalışmalar Özel SANKO Okulları Ölçme ve Değerlendirme Politikası doğrultusunda yürütülür. Ölçme-değerlendirmenin öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğu inancı doğrultusunda çalışmalar tüm öğrenme yolculuğu boyunca devam eder. Öğrenme süreci öğrenme çıktıları kadar önemlidir. Öğrenciler aktif bir şekilde ölçme-değerlendirmeye dahil olduklarında ve kendilerine öğretmenlerin ve akranları tarafından sunulan geribildirimleri dikkate aldıklarında daha etkili ve bağımsız öğrenenler haline gelirler. 
Değerlendirmeler, öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını ve neler yapabildiklerini belirlemeyi amaçlar. Öğrenciler, öz-değerlendirme ve akran değerlendirmesi yoluyla dönüşümlü düşünen öğrenciler olmaya teşvik edilmelidir. 
Ölçme ve Değerlendirme Direktörlüğü olarak ölçme stratejileri ve araçlarının amaca uygun şekilde dengeli bir şekilde kullanılmasına ve çeşitlendirilmesine önem vermekteyiz. Bu doğrultuda ölçme araçlarını planlama, hazırlama ve değerlendirme çalışmaları öğretmenler ile iş birliği içerisinde yürütülür. 
Ön, süreç ve sonuç değerlendirme çalışmaları yürütülür. Gözlemler, performans değerlendirme, süreç odaklı değerlendirmeler, seçilmiş yanıtlar ve açık uçlu uygulamalar gibi stratejilerden ve rubrikler, standart oluşturan öğrenci çalışmaları, kontrol listeleri, kısa gözlem kayıtları ve baremler gibi araçlardan yararlanılır. 
Öğrenci portfolyoları, öğrencilerin gelişimlerinin ortaya konulabilmesi için güçlü bir araçtır. Disiplinlerüstü temalar (ana dersler) ve İngilizce dersleri için ayrı portfolyolar tutulur. Öğrencinin süreç içerisindeki ilerlemesini gösteren çalışmalar, en sevdiği çalışmalar, Öğrenen Profili ve/ya Öğrenme Yaklaşımlarına ilişkin gelişimini gösteren çalışmalar, sertifikalar, başarı belgeleri vb. çalışmalar portfolyoya dahil edilir. Öğrenciler yaptıkları çalışmalar için öz değerlendirme yaparlar. 
Yapılan ölçme çalışmalarının sonuçlarının kayıtları tutulur, raporlanır ve sonuçlarla ilgili okul topluluğuna geribildirim sunulur. Sonuçlar doğrultusunda öğrenme-öğretme sürecini güçlendirme çalışmaları konusunda verilerle destek olunur.
İlk yıllar programının temel odak noktalarından öz ve akran değerlendirme ve dönüşümlü düşünme çalışmalarına sınıf içi uygulamalarda yer verilir. 
Raporlamada; veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin taraflar olarak katılmasına; okulun değer verdiği şeyleri yansıtmasına; kapsamlı, dürüst, adil, inandırıcı, herkes açısından net ve kolay anlaşılır olmasına özen gösterilir. Bu doğrultunda; öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli ve öğrenciler tarafından yapılan toplantılar yapılır. 
Bu genel prensipler doğrultusunda okulumuzda ilkokul kademesinde uygulanan diğer ölçme çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.
-    Kendimi Değerlendiriyorum Uygulamaları: Her sene başlangıcında uygulama şekli farklılık göstermekle birlikte öğrenenlerin hazır bulunuşluğunu tespit etmek ve yıl içerisinde seviyelere göre sayıca farklılık göstermekle birlikte öğrenenlerin gelişim süreçlerini takip etmek için yapılır.
-    Öğrenci İzleme Sistemi: Okulöncesi, 1 ve 2. Sınıflarda gelişimi takip etmek amacıyla çalışmaları yürütülür.
-    Okuma değerlendirme uygulamaları: Alan uzmanlarımızca (sınıf seviyelerine göre değişkenlikle göstermekle birlikte) belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenenlerin okumadaki yetkinlik düzeyleri tespit edilir.
-    Yazma değerlendirme uygulamaları: Alan uzmanlarımızca (sınıf seviyelerine göre değişkenlikle göstermekle birlikte) belirlenen kriterler doğrultusunda öğrenenlerin yazı yazmadaki yetkinlik düzeyleri tespit edilir.
-    Okuma-anlama değerlendirme uygulamaları: Öğrenenlerin okuduğunu anlama becerilerinin tespiti için uygulanır.
-    TOEFL: İlkokul 4. Sınıfta yılsonunda sınavı yapılır
-    Uygulamalı Ders Ölçekleri / Performans Değerlendirme Çalışmaları: Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Halk Oyunları gibi uygulamalı derslerde öğrencilerin gelişimi takip etmek için çeşitli ölçekler kullanılır.
    
Bunlara ilave olarak ev sınavları, kitap değerlendirme, proje ve tema değerlendirme çalışmaları, soru ve yazma çalışmaları, spor-sanat ölçekleri, dikte çalışmaları, dijital ödevlendirmeler, ders içi katılım değerlendirme gibi çeşitli sınıf içi ve dışı ölçme ve değerlendirme çalışmaları da yapılmaktadır. 

ORTAOKUL
Yukarıda belirtilen genel prensipler doğrultusunda Özel SANKO Ortaokulunda geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir arada kullanılır. Yapılan başlıca uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:
-    Giriş Düzey Belirleme Sınavı: Öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ölçmek için sene başında uygulanır.
-    Kurum içi Deneme Sınavları: Öğrencilerin işlenen kazanımlara erişme düzeyinin tespiti için eğitim – öğretim süreci boyunca periyodik olarak yapılır. Sınıf seviyesi ilerledikçe deneme sınav sayısı artmaktadır. 8. Sınıflarda haftada bir LGS deneme sınavı yapılmaktadır. Türkiye’nin seçkin yayın havuzundan alan uzmanlarımızın güncel soru tarzları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS’ye uygunluğu göz önünde bulundurularak yayın seçimi yapılır ve öğrencilerin objektif bir şekilde değerlendirmesi sağlanır. Yayın çeşitliliği sağlanarak öğrencilerin farklı soru tiplerini görmeleri sağlanır.
-    Türkiye Geneli Deneme Sınavları: Sınıf seviyesi ilerledikçe Türkiye geneli yapılan deneme sınav sayısı da artmaktadır. Prestijli ve nitelikli yayınevlerinin Türkiye geneli sınavlarına katılarak öğrencilerin süreç içerisinde sınav kaygısının azaltılması ve ileriye yönelik projeksiyon oluşturulur.
-    Konu Tarama Testleri: Öğretmenler tarafından genellikle ünite bitimlerinde uygulanır. Basılı konu tarama testlerinin yanı sıra dijital platformlar kanalıyla da çevrim içi konu tarama testi uygulamaları da gerçekleştirilir.
-    Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama Uygulamaları: Periyodik olarak SANKONET üzerinden öğretmenler tarafından sınıf seviyesine uygun metinlerin ve metinlere ait soruların kullanılmasıyla öğrencilerin dakikadaki okuma hızları ve okuma-anlama oranları takip edilir. 
-    Öğrenci Akademik Hedefleri: Öğrencilerin önceki yıl yapılan deneme sınav sonuçları esas alınarak öğrenciye ve derse özel hedefler belirlenir ve süreç içerisinde hedeflere ulaşma oranı takip edilir. 
-    Sınavsız Geçiş Sistemi: Özel SANKO Ortaokulundan mezun öğrencilerin ortaokulda girmiş oldukları sınavlarda %70 ortalamayı yakalamaları ve MEB LGS’ye girmemeleri kaydıyla isterlerse Özel SANKO Kolejinde ücretli öğrenim görmek hakkı kazanırlar. “Bütün İnsan” yetiştirme felsefemiz doğrultusunda öğrencilerin önemli akademik başarılarının yanı sıra sanat, spor, meclis ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin içinde yer almaları, kitap okuma düzeyleri gibi faktörler belirli bir oranda MEB LGS’ye girmeksizin Özel SANKO Kolejinde öğrenim görme amaçlarına katkı sağlar. 

SANKO KOLEJİ İLE FEN VE TEKNLOJİ LİSESİ
Girişte belirtilen genel prensipler doğrultusunda Özel SANKO Liselerinde de geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme çalışmaları bir arada kullanılır. Yapılan başlıca uygulamalar aşağıda belirtilmiştir:
-    Giriş Düzey Belirleme Sınavı: Öğrencilerin hazır bulunuşluğunu ölçmek için sene başında uygulanır.
-    Kurum İçi Deneme Sınavları: Öğrencilerin işlenen kazanımlara erişme düzeyinin tespiti için eğitim – öğretim süreci boyunca periyodik olarak yapılır. Sınıf seviyesi ilerledikçe deneme sınav sayısı artmaktadır. 12. Sınıflarda haftada bir YKS deneme sınavı yapılmaktadır. 1. Ara tatile kadar AYT deneme sınavları branş denemesi olarak yapılır. Türkiye’nin seçkin yayın havuzundan alan uzmanlarımızın güncel soru tarzları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan YKS’ye uygunluğu göz önünde bulundurularak yayın seçimi yapılır ve öğrencilerin objektif bir şekilde değerlendirmesi sağlanır. Yayın çeşitliliği sağlanarak öğrencilerin farklı soru tiplerini görmeleri sağlanır.
-    Türkiye Geneli Deneme Sınavları: Sınıf seviyesi ilerledikçe Türkiye geneli yapılan deneme sınav sayısı da artmaktadır. Prestijli ve nitelikli yayınevlerinin Türkiye geneli sınavlarına katılarak öğrencilerin süreç içerisinde sınav kaygısının azaltılması ve ileriye yönelik projeksiyon oluşturulur.
-    Konu Tarama Testleri: Öğretmenler tarafından genellikle ünite bitimlerinde uygulanır. Basılı konu tarama testlerinin yanı sıra dijital platformlar kanalıyla da çevrim içi konu tarama testi uygulamaları da gerçekleştirilir.
-    Öğrenci Akademik Hedefleri: Öğrencilerin önceki yıl yapılan deneme sınav sonuçları esas alınarak öğrenciye ve derse özel hedefler belirlenir ve süreç içerisinde hedeflere ulaşma oranı takip edilir. 

Genel olarak tüm kademelerde yapılan ölçme çalışmaları sonuçlarına göre öncelikle her bir öğrencinin bireysel gelişimi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra şube ve sınıf ortalamaları gelişimsel olarak takip edilir. Öğrencilerin sınav derslerindeki gelişimsel süreçlerinin yanı sıra 12. Sınıflarda YKS, TYT, AYT ve ders bazlı net ve puan gelişimleri izlenir. Ölçme çalışmaları sonrasında ilgili idareciler, Ölçme ve Değerlendirme Direktörü, ilgili rehber öğretmen ve ders öğretmenleriyle yapılan değerlendirme toplantılarıyla güçlü ve geliştirilmesi gereken yönler ele alınır, aksiyonlar belirlenir ve süreç içerisinde takibi yapılır. 

SANKONET Öğrenci ve Veli Bilgilendirme sistemi aracılığıyla yapılan ölçme çalışmalarına ilişkin sonuçlar öğrenci ve velilere de açıklanır.

Eğitim – öğretim sürecine destek görevi gören Ölçme ve Değerlendirme Direktörlüğü öğrencilerinin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını bilimin ışığında doğru ve hızlı bir şekilde yürütmektedir. 

Neden
Özel Sanko Okulları?
  • Modern derslikleri, spor alanları, laboratuvarı ve atölyeleri, 
  • Güçlü teknolojik alt yapısı, 
  • Sınıf düzeyi uzman öğretmenlik sistemi, 
  • Nitelikli akademik kadrosu, 
  • Sanat ve Spor alanlarına yetenek ölçeğiyle doğru yönlendirme, 
  • Üst düzey eğitim-öğretim programı 
  • Öğrenmeyi zenginleştirici etkinlikleri, 
  • Üst düzey yabancı dil eğitim-öğretim programı, 
  • Bütün insan yetiştirme amacıyla hazırlanmış ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim programı, 
  • Ve daha birçoğu için…. 
Veli Yorumları
Mehmet Özer

Merhabalar, ben 1-A sınıfından Pelin Özerin babasıyım. Sene başında çocuğumuzu okula gönderme konusunda çok çekingen kalmıştık. Fakat Hülya hanım ile yaptığımız görüşme sonucu.. » Devamını Gör

Mehmet Özer

EYLEM AKINAL

Tıpkı yüz yüze eğitim verir gibi kararlı, istikrarlı ve dahası disiplinli davranan okulumuza teşekkür ederim. 1. sınıf öğrencisi kızımın okul ve okuma hevesi beni hep en heyec.. » Devamını Gör

EYLEM AKINAL

Zeynep Özer

1A sınıfımızın Güzel Yürekli Öğretmeni Sevgi Uğur’a uzaktan eğitimde hissettirdiği sevgisini, her bir çocuğun gelişimine göre yaklaşımını, ders sırasında ve her bir dersin son.. » Devamını Gör

Zeynep Özer

Saime Kutlu Altınbaş

Online okuma yazma nasıl ogretilir diye endişe ederken ikiz çocuklarıma emek, sabır ve birikimleriyle okuma yazmayı öğreten değerli ogretmenleriniz Fatma Sevin ve Baran Fırat .. » Devamını Gör

Saime Kutlu Altınbaş

Seda Karaşişek

Pandemide ilk okul 1. sınıfa başlayan kızım online eğitim ile 2 ay içerisinde okuma yazmayı öğrendi. Öğretmenimiz Sibel Doğan a çok teşekkür ederim. Bu süreçte tecrübesi,sevgi.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Seda Karaşişek

Pandemi döneminde 1. sınıfa başlayan kızım için çok endişeliydim,okuma yazmayı nasıl öğrenecekleri konusunda tereddütlerim vardı. Ancak öğretmenimiz Sevgi Uğur ve onun deneyim.. » Devamını Gör

Seda Karaşişek

Tanıtım Filmimiz